Peru sluit akkoord met banken

ROTTERDAM, 31 OKT. Peru heeft met een conglomeraat van commerciële banken overeenstemming bereikt over de herstructurering van zijn schulden. Peru is het laatste land in Latijns Amerika dat met zijn schuldeisers een zogenoemde Brady-overeenkomst sluit. In deze overeenkomsten, het geesteskind van de Amerikaanse ex-minister van financiën Nicholas Brady, aanvaarden commerciële banken een afschrijving op hun leningen als het schuldenland de betalingen hervat. De overeenkomst van Peru met de Citibank, leider van het conglomeraat van commerciële schuldeisers, betreft een pakket van tien miljard dollar (bijna 16 miljard gulden) aan leningen en achterstallige rente. Peru betaalt daarvan ongeveer 45 procent terug.