Onderzoek: wasmiddelen voor milieu onschadelijk

DEN HAAG, 31 OKT. Het gebruik van schoonmaakmiddelen levert nauwelijks risico op voor het milieu. De zuiveringsinstallaties voor rioolwater zijn in staat vrijwel alle schadelijke stoffen van wasmiddelen uit het afvalwater te verwijderen.

Dit schrijft minister De Boer (milieu) aan de Tweede Kamer. Het ministerie van VROM onderzocht samen met de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten de milieurisico's van de vier meest voorkomende 'wasactieve' stoffen in was- en reinigingsmiddelen. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 99 procent van deze stoffen door zuiveringsinstallaties worden verwijderd. Daarmee is het risico van deze stoffen in de praktijk verwaarloosbaar klein, aldus de minister.

Na het verbod op fosfaten in wasmiddelen, vijf jaar geleden, stelde het ministerie in 1991 samen met de zeepfabrikanten een plan van aanpak op om milieubelasting van schoonmaakmiddelen verder terug te dringen. De bedoeling was alle stoffen die in wasmiddelen voorkomen te onderzoeken. Omdat nu blijkt dat de vier belangrijkste bestanddelen van schoonmaakmiddelen nauwelijks risico's opleveren, is besloten het onderzoek te stoppen. Het gaat behalve om zeep ook om lineaire alkylbenzeen sulfonaten, alcoholethoxylaten en alcoholethersulfaten.

Volgens het ministerie blijkt uit het onderzoek dat de concentraties van de stoffen in het oppervlaktewater zo laag zijn, dat maar een honderdste van de toegestane hoeveelheid bereikt wordt. De overheid houdt overigens de vinger aan de pols, schrijft de minister. Het departement blijft aandacht besteden aan bestanddelen als 'witmakers'.