Novell stoot WordPerfect weer af

ROTTERDAM, 31 OKT. De Amerikaanse softwareproducent Novell wil af van WordPerfect, de producent van het gelijknamige tekstverwerkingsprogramma die Novell pas zestien maanden geleden kocht.

Met de snelle verkoop geeft Novell uitvoering aan zijn eerder bekendgemaakte plan om zich toe te leggen op programmatuur voor computernetwerken. De resterende niet-netwerkgebonden programmatuur voor pc's - de divisie Business Applications, waarvan naast WordPerfect ook het spreadsheet-programma Quattro Pro deel uitmaakt - is goed voor ongeveer 16 procent van Novells omzet.

Volgens Leo Roobol, manager van Novell in Nederland, praat Novell met verschillende gegadigden voor WordPerfect. De onderneming verwacht de transactie te kunnen afronden voor het eind van januari 1996.

Verkoop van WordPerfect heeft voor de Nederlandse Novell-organisatie ingrijpende gevolgen. Van haar 140 medewerkers zijn er ongeveer negentig werkzaam op de Europese ondersteuningsafdeling voor WordPerfect. Roobol verwacht dat in totaal zo'n honderd van zijn personeelsleden na afsplitsing van WordPerfect een andere broodheer krijgen.

Novell kocht vorig jaar WordPerfect om de concurrentie aan te gaan met Microsoft. Deze software-reus is met Word de grootste fabrikant van tekstverwerkingsprogrammatuur voor pc's, gevolgd door Wordperfect.

Wordperfect had de omzet en de winst van Novell moeten opvijzelen, maar sinds de overneming is de winst van het concern alleen maar gedaald. De achteruitgang werd na de introductie van Windows 95 van Microsoft alleen maar groter. Roobol kan desgevraagd niet zeggen of WordPerfect nog winstgevend was, nadat het bedrijf in handen van Novell kwam.

Novell heeft verder aangekondigd de komende twaalf maanden 10 procent van zijn eigen aandelen terug te kopen. Het gaat om ongeveer 37 miljoen uitstaande aandelen.