KLM wijt daling van de winst aan gulden

AMSTERDAM, 31 OKT. Het nettoresultaat van de KLM is over de eerste helft van het lopende boekjaar (1 april-1 oktober) uitgekomen op 437 miljoen gulden, een daling van 39 miljoen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft de KLM vanmiddag bekend gemaakt. De niet geheel onverwachte daling wordt door de maatschappij vooral toegeschreven aan de sterke gulden. Tegelijk omschrijft zij haar financiëlepositie als 'onverminderd sterk'.

De winst per aandeel over het eerste half jaar daalde van 5,22 gulden vorig jaar naar 4,73 gulden nu. Het bedrijfsresultaat bedroeg in de eerste zes maanden van het boekjaar 497 miljoen tegen 592 miljoen vorig jaar. In het tweede kwartaal van het boekjaar 1995/96 behaalde de KLM een winst voor belastingen van 398 miljoen gulden, een toename van 10 procent ten opzichte van de winst voor belastingen van 361 miljoen in de vergelijkbare periode van het vorige boekjaar.

et netto-resultaat daalde van 352 tot 302 miljoen als gevolg van een belastinglast van 95 miljoen. In het tweede kwartaal van het vorig boekjaar werd geen voorziening voor latente belasdtingen getroffen. De winst per aandel daalde met 16 procent van 3,90 naar 3,28 gulden. Het bedrijfsresultaat bedroeg in het tweede kwartaal 33 miljoen tegenover 381 miljoen vorig jaar.

In vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar komt de daling van het bedrijfsresultaat voort uit een stijging van de salarissen en sociale lasten met 18 procent, vooral als gevolg van de hervatting van de premiebetaling aan de pensioenfondsen van 65 miljoen gulden.

De financiële positie van de KLM, zo wordt in het kwartaalverslag gemeld, blijft onverminderd sterk. Dat leidde er vorige week bijvoorbeeld toe dat de KLM voor vijf jaar een stand-by kredietfaciliteit van 700 miljoen dollar kreeg op zeer gunstige voorwaarden, overeenkomend met een A-rating. In de tweede helft van het lopende boekjaar profiteerde de KLM van de sterke vraag in haar voornaamste markten. Vooral het business-vervoer vertoonde een sterke groei van ongeveer 12 procent.