Kansen Lubbers op Navo-baan sterk gestegen

BRUSSEL, 31 OKT. Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland steunen openlijk een kandidatuur van oud-premier Lubbers voor de functie van secretaris-generaal van de NAVO. Met de steun van deze landen zijn de kansen van Lubbers aanzienlijk gestegen.

“Als Ruud Lubbers besluit zich kandidaat te stellen voor de functie van secretaris-generaal, zal ik hem ondersteunen”, aldus de Duitse bondskanselier Kohl vanmorgen. Gisteren verklaarden ook de Britse premier Major en de Franse president Chirac, na afloop van een tweedaags overleg in Londen, dat zij Lubbers zullen steunen.

“Dr. Lubbers is formeel nog geen kandidaat, maar als hij zich kandidaat stelt, kan hij op de sterke steun van Groot-Brittannië rekenen”, zei Major over de CDA-politicus die een eredoctoraat heeft van de Georgetown University. “Ook op dat terrein houden we er dezelfde mening op na”, viel Chirac de Britse premier bij.

Minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) reageerde gisteravond voorzichtig verheugd op de mededeling uit Londen. Op de vraag of Lubbers' kandidatuur nu een gelopen race is, antwoordde Van Mierlo: “Dat is het pas als we aankomen.” Ook bij de NAVO werd vanmorgen voorzichtig gereageerd. “We hebben de indruk dat niemand de zaken wil overhaasten”, aldus bronnen bij het bondgenootschap.

Nederland stelt Lubbers nog niet officieel kandidaat. Wel heeft Van Mierlo de Nederlandse ambassadeur bij de NAVO, Veenendaal, gevraagd de overige vijftien partners bij het Atlantisch bondgenootschap te polsen over Lubbers. Dit kan een aantal dagen of weken in beslag nemen, omdat in de NAVO-raad consensus moet ontstaan over een kandidaat die de anderhalve week geleden in verband met een smeergeld-affaire afgetreden Willy Claes moet opvolgen.

Zoals op elke dinsdag, komen de NAVO-ambassadeurs vanmiddag bijeen voor een informele lunch - vandaag toevallig op uitnodiging van Nederland. De wekelijkse, formele bijeenkomst van de NAVO-ambassadeurs, gaat morgen niet door in verband met Allerheiligen.

Van Mierlo zei gisteren dat hij “stap voor stap” wil gaan naar het moment waarop “we met alle vertrouwen de volledige kandidaatstelling kunnen doen”. Hij zei te hopen dat Nederland half november formeel een kandidaat kan voordragen.

Pagina 4: LUBBERS

Van Mierlo blijft zeer voorzichtig

De nieuwe secretaris-generaal zou dan kunnen aantreden bij de Noord Atlantische Raad op 5 december, wanneer de ministers van buitenlandse zaken in Brussel bijeen zijn voor hun halfjaarlijkse vergadering.

Minister Van Mierlo had gistermiddag telefonisch contact met zijn Amerikaanse collega Christopher, die hij op de hoogte bracht van de te volgen procedure. Christopher heeft zich volgens Van Mierlo niet gecommitteerd, maar was “wel blij dat de zaken zo worden aangepakt”.

Major zei gisteren in Londen dat Groot-Brittannië had overwogen een eigen kandidaat voor de hoogste NAVO-post naar voren te schuiven. Volgens bronnen bij buitenlandse zaken in Londen ging het om Eurocommissaris Sir Leon Brittan. Maar Frankrijk en Duitsland zouden in een vroegtijdig stadium hebben laten weten dat Brittan niet kon rekenen op hun steun.

Minister Van Mierlo peilde gisteren in Luxemburg, tijdens een bijeenkomst van de Europese ministers van buitenlandse zaken, zijn collega's over de kansen voor Lubbers en kwam tot de slotsom dat die “met de dag beter worden”. Volgens Van Mierlo is “een aantal landen ronduit voor, een aantal zeer sympathiek en van de overigen horen we niets negatiefs.” Om welke landen het gaat, wilde hij niet specificeren. “Voorzichtigheid heeft de regie.”

Gevraagd waarom Nederland zo uiterst behoedzaam manoeuvreert, refereerde Van Mierlo aan de pijnlijke nederlaag die Lubbers vorig jaar leed, toen hij kandidaat was voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Lubbers was vanochtend niet voor commentaar bereikbaar.

Voorlopig is de enige officiële kandidaat de Deense oud-minister Ellemann-Jensen.