Geen stortplaats slib op eiland Tiengemeten

DEN HAAG, 31 okt. Rijkswaterstaat gaat niet in op een voorstel uit het bedrijfsleven om het eilandje Tiengemeten in het Haringvliet deels te gebruiken als stortplaats voor vervuild baggerslib. Het rijk houdt vast aan zijn plan de specie te storten op een nog aan te leggen kunstmatig eiland of atol in het Hollands Diep.

Dit antwoordt minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) op vragen van het Tweede-Kamerlid Leers (CDA). Ze schrijft dat een depot in het Hollands Diep de voorkeur heeft, omdat de aanleg van zo'n stortplaats op Tiengemeten nadelig is voor de voorgenomen natuurontwikkeling op het duizend hectare grote eiland. Bovendien zou een keus voor Tiengemeten leiden tot vertragingen bij het saneren van vervuilde waterbodems in Haringvliet, Hollands Diep en Biesbosch.

Het plan voor een stortplaats op Tiengemeten was afkomstig van het adviesbureau Van Oord en Partners in Moerdijk, dat gelieerd is aan de baggerwereld. Uitvoering van het plan zou aanzienlijk goedkoper zijn dan de aanleg van een atol in het Hollands Diep.

De minister heeft een financiële berekening laten maken en hieruit blijkt, schrijft ze, dat gebruik van Tiengemeten “waarschijnlijk enkele procenten goedkoper” zal zijn. Hierbij is uitgegaan van de huidige waarde van het eiland voor natuurontwikkeling. “Als echter de waardevermindering in verband met aanleg en exploitatie van een baggerdepot in rekening wordt gebracht, dan vervalt dit financiële voordeel.”

Jorritsma schrijft verder dat het beleid om Tiengemeten op termijn te veranderen in natuurterrein, wordt voortgezet. Het eiland is door het ministerie van landbouw aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Volgens de plannen zullen de acht boeren die er wonen, moeten verdwijnen, waarna hun akkers zullen plaatsmaken voor bos en moeras. Het is de bedoeling dat de Vereniging Natuurmonumenten het eiland, nu nog eigendom van de levensverzekeringsmaatschapij AMEV, in de toekomst gaat beheren.