Eneco: service-garantie klant

ROTTERDAM, 31 OKT. Eneco, het energiebedrijf van Rotterdam en omgeving, Dordrecht en Den Haag, zal zijn ruim 1 miljoen kleinverbruikers vanaf volgend jaar een garantie verlenen op kwaliteit en snelheid van service. Als het bedrijf zich niet aan afspraken voor service houdt, krijgt de klant een tegemoetkoming van 50 gulden per keer.

Dit heeft Eneco, het grootste nutsbedrijf in Nederland, vandaag meegedeeld. Eneco begint eind deze maand een voorlichtingscampagne waarbij aan de klanten wordt gevraagd welke onderdelen van de service zij het belangrijkst vinden. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoe de garantieregeling er precies uit komt te zien.

“Hoe snel wordt een stroomstoring verholpen, komen we op tijd voor een afspraak, en hoe snel beantwoorden we een brief. Op basis van bestaande marktkennis denken we dat het om dit soort service zal gaan”, zegt een woordvoerder.

Betrouwbare energievoorziening en doorgifte van tv- en radioprogramma's op de kabel is voor de klant een vanzelfsprekendheid, maar verbetering is wel mogelijk wanneer de klant contact met het bedrijf zoekt, bij storingen van apparatuur wanneer de straat wordt opgebroken voor een nieuwe kabel, legt hij uit. “Voor dat soort contacten zullen we harde normen vaststellen en leggen we onszelf als het ware boetes op als we afspraken niet nakomen.”

Eneco verzorgt in een groot gebied in Zuid-Holland de distributie van elektriciteit en aardgas, stadsverwarming, kabel-tv en doet installatiewerk bij bedrijven en huishoudens. Ook in de produktie van elektriciteit en warmte participeert Eneco, door belangen in warmte/krachtcentrales die door grote ondernemingen in het Botlekgebied samen met het distributiebedrijf zijn gebouwd. Verder is het bedrijf onder andere voornemens een belang te nemen in de terminal voor de ontvangst van vloeibaar aardgas op de Maasvlakte, de behandeling van dit gas en de distributie naar industriële klanten.

Binnenkort wil Eneco zijn vleugels verder uitslaan naar de telecommunicatie via de kabel en wordt daarmee in zijn verzorgingsgebied een concurrent voor PTT-Telecom. Eneco wil zo spoedig mogelijk een vergunning aanvragen om telefonie en elektronisch dataverkeer (computers en computernetwerken) voor al zijn klanten via de kabel mogelijk te maken.

Volgens bestuursvoorzitter dr. Wim Naeije van Eneco moet de service-garantie voor zijn klanten “niet op zichzelf gezien worden”. “Het is voor ons een logisch gevolg van ontwikkelingen in de markt. De concurrentie neemt toe en we begeven ons op steeds meer markten. In de concurrentie regelt de service-graad zichzelf: doe je het niet goed of ben je te duur dan lig je eruit. Maar in de markt voor huishoudens en kleine bedrijven zal de energie-distributie nog enige tijd een monopolie blijven van bedrijven zoals het onze, die de leidingnetten in handen hebben. Voor de huishoudens en kleine bedrijven voelen we een bijzondere verantwoordelijkheid om tegen zo laag mogelijke tarieven en met goede service te werken. Voor die groep is deze service-garantie vooral bedoeld”, aldus Naeije.