DSM: hoogste kwartaalwinst uit geschiedenis

HEERLEN, 31 OKT. Chemieconcern DSM heeft in het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst behaald van 234 miljoen gulden. Dat is meer dan het dubbele vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar, toen het bedrijf uitkwam op een netto winst van 114 miljoen gulden.

Voorzitter van de raad van bestuur ir. S.D. de Bree spreekt van het “het beste kwartaal uit onze geschiedenis”. De sterke stijging is vooral te verklaren uit de hoge marges die het bedrijf heeft weten te behalen.

Het bedrijfsresultaat van DSM steeg het afgelopen kwartaal met 214 miljoen tot 342 miljoen gulden. Voor geheel 1995 verwacht De Bree een netto resultaat - uit gewone bedrijfsuitoefening - van ruim een miljard gulden. Ook dat komt neer op ongeveer een verdubbeling van de winstcijfers over 1994. Vorig jaar werd een netto winst van 527 miljoen gulden behaald.

De netto-omzet groeide het derde kwartaal van dit jaar met 5 procent tot 2,3 miljard gulden. Het prijsniveau lag gemiddeld 16 procent hoger dan in de vergelijkbare periode van 1994. De economische groei zwakte vooral in Europa en de Verenigde Staten in het eerste halfjaar wat af, maar DSM gaat er van uit dat de macro-economische omstandigheden over de hele wereld voor de komende periode positief blijven.

In de eerste negen maanden heeft DSM de nettowinst zien stijgen van 295 miljoen tot 927 miljoen gulden. De winst per aandeel klom van 8,18 tot 25,61 gulden. Over het derde kwartaal groeide deze winst van 3,15 tot 6,44 gulden.

In het derde kwartaal vertoonden de prijzen van een aantal basischemicaliën een voortgaande stijging. Daar stond tegenover dat een aantal kunststoffen fors in prijs daalden. Die daling laat zich verklaren door een zwakkere vraag in de vakantieperiode en door de vermindering van hoge voorraden verder in de bedrijfskolom. Een prijsherstel voor deze kunststoffen wordt pas in de loop van het eerste halfjaar 1996 verwacht.

De stijging van het bedrijfsresultaat was het gevolg van hogere marges - verkoopprijzen minus variabele kosten - voor vrijwel alle produkten. Bij chemische produkten, kunststof produkten, harsen, kunststoffen en energie waren de volumes lager. Dat is voornamelijk te wijten aan het afstoten van bedrijven door het concern.

De personeelsbezetting, zowel in Nederland als in de buitenlandse vestigingen, is gedurende het derde kwartaal van dit jaar opnieuw verder teruggelopen, met 409 tot een totaal van 17.227. In Nederland zakte het aantal werknemers van 11.075 tot 10.450. De daling is vooral het gevolg van verkoop van de Printing Ink Resins-activiteiten. Daarnaast loopt de grote operatie Concern 2000 ten einde, een vijfjarenplan dat een grote reorganisatie van het bedrijf inhield.