Den Haag roept Stationsbuurt uit tot noodgebied

DEN HAAG, 31 OKT. De gemeente Den Haag wil de Stationsbuurt voor ten minste zes maanden aanwijzen tot noodgebied. Dit staat in een voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Er komt een speciaal samenscholingsverbod voor mensen die overlast veroorzaken in verband met harddrugs, een zogeheten verzamelingsverbod. De politie krijgt verder de bevoegdheid mensen die overlast geven voor acht uur te verwijderen uit de buurt. Verder kan personen die herhaaldelijk overlast veroorzaken voor veertien dagen de toegang tot de buurt worden ontzegd. Voor deze laatste maatregel is toestemming van de burgemeester nodig.

Doel van de aanwijzing tot noodgebied op basis van artikel 175 van de Gemeentewet is te komen tot een beheersbare situatie in het gebied, dat een combinatie van prostitutie en drugsoverlast heeft en daardoor een “aanzuigende werking” heeft op mensen die buiten de buurt wonen. Het gebied, bij het station Hollands Spoor, wordt begrensd door de Stationsweg, Parallelweg, Koningsstraat, Wagenstraat en Nieuwe Molstraat. Het verzamelingsverbod en de beide verwijderingsbevelen behoeven een wijziging in de Algemene Politieverordening (APV).

De voorstellen zijn een uitvloeisel van de evaluatie van het optreden van het 'glassexteam' van de politie. Dit team heeft van 1 maart tot 1 september in en om de Poeldijksestraat met extra mankracht geopereerd. De Haagse politie acht hardere maatregelen noodzakelijk om de situatie in en om de 'prostitutiepromenade' aan de Poeldijksestraat beheersbaar te houden.

De overlast in de buurt bestaat volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag met name uit ordeverstoringen door concentraties van drugshandelaren en drugsgebruikers, criminaliteit zoals auto-inbraken en openlijke geweldpleging. De maatregelen zijn uitdrukkelijk bedoeld om de aantrekkingskracht van het gebied op mensen die er niet wonen terug te dringen. Bewoners van de wijk blijven ongemoeid. “De maatregel is niet bedoeld voor een verslaafde die in de buurt woont en stoned op een bankje zit”, aldus de woordvoerder.

De voorstellen zijn mede ingediend op basis van de ervaringen van het Amsterdamse stadsbestuur, dat eerder met succes vergelijkbare maatregelen trof om de overlast rond de Zeedijk terug te dringen.

Als de voorstellen door de gemeenteraad worden goedgekeurd, moeten de maatregelen begin december van kracht worden. Na zes maanden wordt overwogen of verlenging noodzakelijk is.