Automatiseerders bejubelen opkomst van computernetten

HOUSTON, 31 OKT. 'Has it changed your life yet?', jubelt het gospelkoortje in het George R. Brown Convention Center in Houston, Texas. De 4000 aanwezigen heffen de handen niet ten hemel; met religie heeft deze bijeenkomst weinig van doen.

Het koor is niet meer dan een welluidend intro voor Eckhard Pfeiffer, topman van Compaq, 's werelds grootste producent van pc's. De onderneming heeft het zalencomplex in thuisbasis Houston een paar dagen afgehuurd om klanten, analisten en journalisten te laten zien waar het met bedrijf en branche naartoe gaat. Innovate Forum 95 heet de bijeenkomst. Sprekers zijn onder anderen software-grootheden als Bill Gates van Microsoft, Bob Frankenberg van Novell en Ray Lane van Oracle.

Als het gaat om de trend voor de komende jaren, is Pfeiffer glashelder: in het jaar 2000, zegt hij, zijn de verschillen verdwenen tussen openbare en besloten computernetwerken, tussen privé- en zakelijke computers, tussen de computer en het netwerk. “Waar je als computergebruiker ook bent, wat je ook met je desktop wilt doen, het netwerk voldoet aan je specifieke wensen.”

Het nieuwe toverwoord van de computerindustrie is 'netwerken', zoveel werd tijdens Innovate Forum 95 wel duidelijk. Om dat te bereiken verandert de IT-sector opnieuw van structuur. Waren computerbedrijven vanaf de jaren zestig tot medio jaren tachtig voornamelijk verticaal georiënteerd (iedereen wilde alles zelf in huis hebben), vanaf medio jaren tachtig hebben IT-bedrijven het voornamelijk gezocht in horizontale structuren: een paar kernactiviteiten goed doen en de rest uitbesteden.

De komende tien jaar, zegt directeur Ray Lane van softwarebedrijf Oracle, zullen steeds meer 'gerationaliseerde structuren' zichtbaar worden. “Het gaat steeds om allianties en projectmatige samenwerkingsverbanden. Concurrenten blijven elkaar bestrijden, maar werken op deelterreinen samen.”

Daarvan was Innovate Forum een goed voorbeeld: Compaq maakte van de gelegenheid gebruik om enkele samenwerkingsverbanden aan te kondigen. Met concurrent Digital bijvoorbeeld, voor oprichting van een mondiale service- en support-dienst.

En met Tandem en Microsoft, waarmee Compaq snelle systemen wil maken voor hoogwaardige, kritische toepassingen. Leveranciers van systemen voor databeheer, zoals Oracle en Sybase, zullen in een later stadium deelnemen. Doel van Compaqs zogeheten geklusterde produktstrategie is ook bepaalde standaarden te ontwikkelen, zodat de computergebruiker tijdens zijn werkzaamheden zonder probleem kan wisselen van besturingssysteem of toepassing.

Juist die mogelijkheid 'over te stappen' is essentieel voor het opereren binnen netwerken. Volgens topman Bob Frankenberg van netwerkleverancier Novell is het netwerk de computertoepassing van de 21ste eeuw. “Dat zie je nu al gebeuren. Wijzelf verbinden met onze software 50 miljoen pc-gebruikers, Internet heeft 25 miljoen gebruikers. Het gebruik zal alleen maar toenemen, tegen steeds lagere kosten.”

Volgens Frankenberg neemt de waarde van een netwerk toe met het aantal gebruikers. “Het is te vergelijken met het gebruik van een telefoon: juist omdat ik iedereen in de hele wereld zomaar kan bellen, zonder me zorgen te maken over de vraag hoe het technisch wordt uitgevoerd, is de telefoon zo'n succes. Zo zal ook het datanetwerk ontstaan. Zonder dat de gebruiker het merkt kan hij met z'n eigen pc over de hele wereld in alle netwerken terecht”, aldus de Novell-voorman.

Volgens Frankenberg zal tegen het jaar 2000 een netwerk tot stand zijn gebracht met een miljard gebruikers. Daartoe moet de IT-sector nadrukkelijker samenwerken. Als dat gebeurt, ontstaat een netwerk dat wereldwijd werkt, eenvoudig te bedienen is, snel is en tegen geringe kosten werkt. “Niet alleen bedrijven, ook huishoudens zullen onderdeel uitmaken van het netwerk.”

Ray Lane van Oracle schetste de praktische voordelen: “Je kunt als leerling altijd terecht in je virtuele klaslokaal. De dokter is altijd bereikbaar, het amusement is zelf uit te zoeken en op elk moment oproepbaar, als gebruiker kun je je eigen krant samenstellen. De virtuele winkel gaat nooit meer dicht.”

De gebruiker vraagt, het netwerk levert. Deze ontwikkeling is de drijfveer achter alle wijzigingen in het bedrijfsproces, aldus Lane. “Ondernemingen moeten zich opnieuw buigen over de opzet van distributie en informatieverstrekking. De klant kan namelijk op elk moment en op elke plaats zijn bestelling plaatsen.”

Compaqs Pfeiffer had evenmin moeite de voordelen van een groot computernet op te sommen. Voorafgegaan door het koor, kwam Pfeiffer met zijn eigen gospel: die van de tevreden computergebruiker, die zich gaandeweg ontwikkelt tot tevreden netwerkgebruiker. Hij kiest de pc naar zijn smaak; de functionaliteit wordt bepaald door de programmatuur die het net hem levert. Pfeiffer: “In het jaar 2000 is de computer waar wij hem hebben willen: verbonden met een compleet netwerk en volledig aangepast aan de wensen en verlangens van de gebruiker. Voor die opgave staan we de komende jaren.”

    • André Ritsema