Vliegers van KLM blijken niet te duur

AMSTERDAM, 30 OKT. De kosten van de KLM-vliegers liggen niet 20 à 30 procent hoger dan die van de voornaamste concurrenten, zoals de KLM-directie de afgelopen zomer stelde, maar liggen op een “gemiddeld niveau”. Dat blijkt uit diepgaand onderzoek onder de hoede van twee onafhankelijke bemiddelaars, waarvan de resultaten zowel door de KLM-directie als door de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) worden onderschreven.

Het loongeschil en suggestie van de KLM-directie dat de vliegerslonen omlaag moesten, leidden in mei en juni j.l. tot twee geruchtmakende werkonderbrekingen van de piloten. Het conflict werd eind juni tijdelijk in de ijskast geplaatst om de zaak door twee onafhankelijke deskundigen - prof. F.W. Rutten en mr. H. Langman - te laten uitzoeken. In het eindcommuniqué dat beide bemiddelaars vanmorgen in Amsterdam presenteerden staat letterlijk: “De bemiddelaars hebben twee bureaus (Hewitt & Koelen en het Nederlands Economisch Instituut) verzocht om nader onderzoek in te stellen. Naar aanleiding van deze rapporten waarin ook de produktiviteit is bekeken, hebben de bemiddelaars geconcludeerd dat de huidige personeelskosten bij de KLM-vliegers rond het gemiddelde van de (inclusief KLM) elf bekeken vooraanstaande internationale maatschappijen liggen”.

Volgens het communiqué hebben de KLM-directie en het VNV-bestuur in een constructief gesprek geconcludeerd dat nu nader moet worden gepraat over de praktische uitwerking van de vondsten van beide onafhankelijke bemiddelaars en wel zodanig dat de concurrentiekracht van de KLM de komende jaren wordt veiliggesteld. VNV-president Benno Baksteen zei vanmorgen tijdens een persconferentie in Amsterdam, waaraan ook vice-president C. den Hartog van de KLM en bemiddelaar prof. Rutten deelnamen, dat de conclusies dse VNV niet hebben verrast.

“De VNV heeft begin dit jaar al een globale kostenverkenning uitgevoerd”, aldus Baksteen. “Daaruit was al gebleken dat de feitelijke kosten van KLM-vliegers eerder lager dan hoger liggen dan die van vliegers bij onderzochte concurrenten”. Hij wees er verder op dat de KLM-directie lange tijd de verhoudingen in het bedrijf heeft verstoord door de vliegers te portretteren als de op twee na duursten ter wereld. “Via onafhankelijk onderzoek krijgen we nu gelijk”, zei Baksteen die daaraan vastknoopte: “De weg is nu in principe vrij voor een constructieve afronding van deze zaak”. Vice-president Den Hartog van de KLM liet weten dat de KLM grote waardering koestert voor de deskundigheid van de twee onpartijdige deskundigen. “De resultaten betekenen een voorname stap op weg naar de afronding van de loondiscussie”.

De KLM-topman knoopte daar echter aan vast dat het er bij de concrete uitwerking van het akkoord wel om gaat om de concurrentiekracht van de KLM veilig te stellen. Nog niet alle meningsverschillen zijn daarom weg. Den Hartog: “Het kostenniveau van de KLM-vliegers mag dan op een gemiddeld niveau liggen, feit is ook dat die kosten bij de meest relevante concurrenten, zoals British Aiways en Lufthansa, lager liggen. En de KLM moet zich vooral vergelijken met hen”. Reactie van vliegersvoorman Baksteen: “Deze opmerking neemt weer wat van mijn aanvankelijke vreugde weg.” Hij zei echter niet op basis van zulke details de degens te zullen kruisen met de KLM en wees er verder op dat zowel de KLM als de VNV de bevindingen van de beide onpartijdige bemiddelaars onderschrijft. Baksteen: “En dat biedt uitzicht op een constructieve oplossing”.