Soeharto: stop kap Suriname

JAKARTA, 30 OKT. President Soeharto van Indonesië heeft de Surinaamse regering dit weekeinde aangespoord stappen te ondernemen tegen Indonesische bosbouwondernemingen die het regenwoud van Suriname verwoesten. Soeharto bracht een tweedaags staatsbezoek aan Paramaribo, dat gisteren werd afgesloten.

Soeharto deed zijn verzoek tijdens zijn onderhoud met ambtgenoot Venetiaan, die vorig jaar mei een bezoek bracht aan Indonesië. Zijn woordvoerder Moerdiono zei gisteren dat er geen namen waren genoemd, maar waarnemers menen dat de Indonesische president doelde op zijn landgenoten van de NV Musa Suriname, een consortium van vier Indonesische houtbedrijven. Een van de bedrijven raakte in 1991 zijn Indonesische bosconcessie kwijt wegens 'slechte management-praktijken'.

De groep verwierf twee jaar geleden een kapconcessie ter grootte van 150.000 hectare aan de Corantijn-rivier in West-Suriname. Musa zou in Suriname 67 naamloze vennootschappen hebben opgezet, wat bij Surinaamse parlementsleden de verdenking wekte dat de groep de Surinaamse Boswet wilde ontduiken, door per NV concessies te verwerven. In Suriname kan een bedrijf niet meer dan 150.000 hectare grond in concessie krijgen.

De Surinaamse politici die de Indonesische groep hebben geïnteresseerd in de investering zijn de Javaanse Surinamers Soemita, minister van sociale zaken, en Cornelis Ardjosemito, lid van de regeringsfractie Nieuw Front en topambtenaar van Landbouw en Visserij.

Indonesië en Suriname sloten zaterdag in Paramaribo drie overeenkomsten ter bescherming van investeringen en ter bevordering van de samenwerking op het gebied van toerisme en telecommunicatie. Soeharto droeg eerder deze maand in het Colombiaanse Cartagena het voorzitterschap van de beweging van niet-gebonden landen over aan het gastland. Tijdens zijn voorzitterschap heeft Indonesië een lans gebroken voor 'zuid-zuid'-samenwerking en heeft het andere ontwikkelingslanden uitgenodigd gebruik te maken van Jakarta's expertise op financieel en agrarisch gebied. Suriname, de andere voormalige Nederlandse kolonie, kreeg daarbij bijzondere aandacht.

De contacten tussen beide landen verlopen vooral via Surinamers van Javaanse afkomst. Soeharto en zijn echtgenote Tien bezochten een Javaans cultureel centrum, dat is gebouwd met Indonesische steun.