Schadevergoeding bruinrot

DEN HAAG, 30 OKT. Minister Van Aartsen (landbouw) is bereid een financiële bijdrage te leveren aan een schadevergoeding voor akkerbouwers die getroffen zijn door de aardappelziekte bruinrot. De sector moet wel eerst zelf een financiële basis leggen voor een vergoedingsregeling. Dit heeft Van Aartsen afgelopen vrijdag het Landbouwschap meegedeeld.

De minister zei verder, wanneer de sector met goede voorstellen komt, bij te willen dragen aan structurele maatregelen om bruinrot in de toekomst te voorkomen. Over de hoogte van de bijdragen zijn nog geen mededelingen gedaan. De Plantenziektekundige Dienst schat de totale schade die door de bruinrot geleden is op ongeveer tien miljoen gulden.

Van Aartsen zal uiterlijk op 13 november met het Landbouwschap onderhandelen over de hoogte van de vergoeding.