Onderwijsassistent niet voor kleine basisschool

DEN HAAG, 30 OKT. Alleen 3.300 grote basisscholen met meer dan tweehonderd leerlingen kunnen aanspraak maken op een onderwijsassistent. De 4.500 kleinere basisscholen zullen niet profiteren van deze nieuwe functie.

Dit staat in een notitie over onderwijsassistenten die staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met de honderd miljoen gulden die per 1 augustus volgend jaar voor de nieuwe functie beschikbaar komt, kunnen ongeveer 1.550 onderwijsassistenten worden aangesteld.

De staatssecretaris wil de onderwijskrachten inzetten op grote scholen met grote klassen. Ze zullen de leraren helpen met lesgeven, lesmateriaal maken bij bijzondere projecten en de leraar terzijde staan bij de verzorging van kinderen. De onderwijsbonden PCO en KOV hebben bezwaar aangetekend tegen het onderscheid dat de staatssecretaris maakt. Naar hun idee moet het geld verdeeld worden onder álle basisscholen. “De staatssecretaris negeert de kleine scholen, terwijl ook die kampen met problemen”, aldus een woordvoerder.

Netelenbos baseert haar beslissing op een onlangs verschenen onderzoek van de Onderwijsinpectie naar groepsgrootte. Daaruit bleek dat groepen met meer dan dertig leerlingen vooral voorkomen op scholen met meer dan tweehonderd leerlingen.

Er bestaat geen opleiding voor onderwijsassistent. De nieuwe krachten zullen moeten beschikken over een mbo-diploma sociaal-pedagogisch of sociaal-cultureel werk. De staatssecretaris sluit niet uit dat in de toekomst, bij voldoende belangstelling, een studierichting onderwijsassistent in het mbo wordt gecreëerd. Op verzoek van de Tweede Kamer zal elk jaar honderd miljoen gulden beschikbaar worden gesteld voor de onderwijsassistenten. Zij verschillen van de schoolhulpen die in middelgrote en grote steden zijn aangesteld met subsidie van minister Melkert (sociale zaken). De schoolhulpen zijn langdurig werkloos geweest en functioneren als hulpconciërge, bewaken de fietsenstalling of verrichten hand- en spandiensten voor de leerkrachten in de school.