Leeson terug naar Singapore voor berechting

SINGAPORE, 30 OKT. Nick Leeson, de voormalige beurshandelaar die verantwoordelijk wordt geacht voor de ondergang van de Britse bank Barings, keert vrijwillig terug naar Singapore voor berechting.

De 28-jarige Brit besloot gisteren zijn verzet tegen uitlevering aan de stadstaat, waar hij tot begin dit jaar werkzaam was, op te geven. Zijn advocaat in Singapore, John Koh, maakte dit gisteravond bekend. Koh las een schriftelijke verklaring van Leeson voor waarin de Brit onder meer zegt: “Nadat ik mijn juridische adviseurs heb geconsulteerd, ben ik overtuigd dat ik in Singapore een eerlijke berechting krijg. Ik wil alle Singaporezen mijn excuses maken voor mijn eerdere twijfel aan een eerlijk proces.”

Leeson zit sinds begin maart, toen hij op weg naar zijn geboorteland Groot-Brittannië werd gearresteerd op de luchthaven van Frankfurt, vast in een gevangenis in het Duitse Hoechst. Leesons advocaten hebben de Duitse justitie in Bonn vandaag op de hoogte gesteld van het feit dat hun cliënt niet in hoger beroep gaat tegen uitlevering aan Singapore.

Tegen Nick Leeson, die met beursspeculaties zijn werkgever Barings naar de ondergang hielp, lopen in Singapore elf aanklachten. De Brit wordt verdacht van fraude en vervalsing van documenten. Tegen Leeson kan een maximale gevangenisstraf van veertien jaar geëist worden. Maar in juridische kringen in de stadstaat wordt het aannemelijker geacht dat de Brit uiteindelijk zes à zeven jaar gevangenisstraf zal krijgen.

Volgens Koh zal het nog circa een maand duren voordat Nick Leeson in Singapore aankomt. “Ik heb begrepen dat de Duitse autoriteiten ongeveer vier weken nodig hebben om alle benodigde papieren voor het uitwijzingsverzoek klaar te maken. Daarom verwacht ik dat mijn cliënt hier eind november zal arriveren”, aldus Koh. Volgens de Singaporese advocaat van Leeson zal de rechtszaak tegen Leeson kort voor Kerstmis aanvangen. Verwacht wordt dat de berechting ten minste een maand en maximaal zes maanden zal duren.

De autoriteiten in Singapore hebben verheugd gereageerd op Leesons beslissing vrijwillig terug te keren naar de stadstaat. Hoewel Leesons advocaten in Duitsland en Groot-Brittannië vorige week nog suggereerden in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de Duitse rechter dat hun cliënt moest worden uitgewezen naar Singapore, komt de beslissing van Leeson zelf niet geheel onverwacht. De Singaporese krant Business Times noemde het vandaag in een commentaar “niet verrassend dat Leeson zijn acties in Duitsland heeft stopgezet. In hoger beroep gaan, zou hoge kosten met zich mee brengen terwijl de kansen op het voorkomen van uitwijzing naar Singapore minimaal zijn”. In juridische kringen werd al enige tijd gesuggereerd dat hoger beroep slechts uitstel maar zeker geen afstel van uitwijzing naar Singapore zou betekenen.

John Koh wilde vanmorgen desgevraagd niet reageren op suggesties in de financiële wereld dat hij de afgelopen dagen besprekingen heeft gevoerd met de Singaporese autoriteiten waaruit een voor Nick Leeson gunstige overeenkomst zou zijn voortgekomen. Leeson zou, zo wordt gesuggereerd, in ruil voor een onder ede af te leggen verklaring over de handelwijze van enkele van zijn Barings-collega's een gunstiger proces tegemoet kunnen zien. In een twee weken geleden gepresenteerd rapport van het Singaporese ministerie van financiën kwam naar voren dat Nick Leeson niet de enige schuldige is aan de ondergang van de bank. Ook een aantal hoge functionarissen van Barings zou al in een eerder stadium op de hoogte zijn geweest van de grote verliezen die Leeson leed. Hoewel zij die kennis hadden, grepen zij niet in, maar probeerden zij juist de verliezen verborgen te houden voor de autoriteiten, concludeerden de onderzoekers die het rapport opstelden.

Singaporese autoriteiten onderzoeken op dit moment of zij een verzoek tot uitwijzing kunnen indienen tegen enkele van deze hoge functionarissen van Barings.

    • Max Christern