Karin Adelmund droomt van een coalitie zonder VVD

Karin Adelmund, vice-fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, liet er geen twijfel over bestaan, afgelopen vrijdagavond: de paarse coalitie is geen liefdeshuwelijk. “Het is een zakelijke verbintenis, er moet voortdurend onderhandeld worden - ook met D66. Ik ben dus niet In paars”, zo zei Adelmund.

In de kantine van het vakbondsmuseum in Amsterdam waren zo'n veertig GroenLinksers samengekomen om te luisteren naar een discussie tussen partijleider Paul Rosenmöller en het PvdA-kopstuk. Beiden afkomstig uit de vakbeweging, beiden actief in de Kamer.

Duidelijk werd dat Adelmund zich veel meer verbonden weet met de informele oppositieleider Rosenmöller dan met coalitiegenoot Bolkestein. “Bolkestein”, zo sneerde Adelmund, “kan zelf geen dossiertje klaarmaken in de Kamer. Het onderhandelen laat hij over aan zijn fractie. Het is freischwebende Intelligenz, meer niet.”

Rosenmöller had zijn opponente uit de tent gelokt met de stelling dat progressieve krachten binnen het paarse kamp de strijd verloren hadden tijdens de onderhandelingen over het regeerakkoord vorig jaar. Was het immers niet Karin Adelmund zelf die sinds het totstandkomen van paars voortdurend oproept tot rek trekken, dat wil zeggen het oprekken van de afspraken in het regeerakkoord?

Adelmund verklaarde niet ongelukkig te zijn met het akkoord, hoewel het “gebakken was achter de dichte tralies van een vergaderzaaltje in de Kamer”. Volgens haar biedt het akkoord voldoende evenwicht tussen dynamiek en sociale bescherming. Want “als het om armoede gaat, staat de onderkant bij ons bovenaan”. En dus beleed zij nogmaals het dogma van de onaantastbaarheid van hoogte en duur van uitkeringen. De verhouding tussen GroenLinks en de PvdA vergeleek zij als voormalig vice-voorzitter van de FNV met die tussen de “centrale” en de verschillende aangesloten bonden. De vakcentrale kan het zich permitteren ideologische verhalen te houden waar de onderscheiden vakbonden gedwongen zijn tot het sluiten van compromissen in onderhandelingen met werkgevers.

Adelmund sprak zelfs ronduit haar voorkeur uit voor GroenLinks: als het aan de vice-fractievoorzitter zou liggen, komt er de volgende kabinetsperiode een verbintenis tussen Pvda, CDA en GroenLinks.

    • Frank Vermeulen