Homo zappens (2)

De strekking van het artikel van A.C. Zijderveld over de verwording van informatie als gevolg van de moderne informatie-technologie is meer dan terecht. Echter, op een punt zou het aangevuld kunnen worden.

Zijderveld maakt terecht onderscheid tussen informatie en kennis, en waarschuwt dan dat door informatie-technologie kennis ver achterblijft bij informatie, bij de voortdurende stroom van gegevens die 'verwerkt' worden. Daar wil ik bij aantekenen dat door informatie-technologie het onderscheid tussen informatie en kennis vervaagt, doordat kennis steeds meer wordt opgevat als zijnde niets meer dan verwerkte informatie. Dit doet denken aan het Amerikaanse gezegde: 'Als je een hamer hebt, lijkt alles op een spijker'. Het medium bepaalt het blikveld. Het idee, dat kennis om iets als inzicht vraagt staat hier ver vanaf. Het door Zijderveld opgemerkte probleem loopt parallel met een verschijnsel in het bedrijfsleven. Daar is namelijk 'leren' veelal opgevat als 'informatie opdoen', in plaats van als 'kennis vergaren' (waarbij informatie wordt opgenomen en tegelijk breder wordt begrepen). Daar is ook 'communiceren' te vaak opgevat als 'gegevens uitwisselen', in plaats van menselijke interactie (waarbij gegevens worden uitgewisseld, maar niet alleen 'gegevens' die elektronisch te bevatten zijn). Gelukkig komen veel mensen in het bedrijfsleven hierop terug. Toch zal er nog heel wat moeten gebeuren voordat de meeste mensen beseffen wat zij verliezen als zij hun denken en doen door technologie laten bepalen, in plaats van andersom.

    • Joop H.M. Remmé