Herzog roept bonden op tot matiging eisen

BONN, 30 OKT. De Duitse vakbeweging moet in haar CAO-beleid meer rekening houden met werklozen en haar eisen niet zo overwegend op de belangen van de werkenden afstemmen. Want het is onaanvaardbaar dat er in Duitsland 3,5 miljoen mensen geen werk hebben, dát moet voor de vakbeweging en de samenleving het belangrijkste thema zijn.

Met deze oproep heeft de Duitse bondspresident, Roman Herzog, gisteren in Berlijn een meerdaags congres van de IG Metall, de grootste afzonderlijke vakbond ter wereld (circa 3 miljoen leden), geopend. Herzog vroeg de Duitse vakbeweging om meer flexibiliteit op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Het hoge loonniveau, de korte werktijden, het goede sociale zekerheidsstelsel, de harde D-mark en de export-afhankelijkheid van de Bondsrepubliek verplichten daartoe. Wil Duitsland op de wereldmarkt overleven moet het vooral werken aan zijn produktiviteit en zijn technologische ontwikkeling, zei hij.

Herzog verraste in Berlijn met enkele concrete suggesties. Hij opperde om meer CAO's af te sluiten die zó ruim geformuleerd zijn dat sneller en beter op onverwachte tegenvallers of meevallers in bedrijven of de nationale economie kan worden gereageerd. Volgens Herzog zou het bij zo'n opzet makkelijker zijn om langerlopende CAO's af te sluiten die meer regionale differentiatie en meer planningszekerheid voor bedrijven mogelijk maken.

De openingsdag van het congres werd beheerst door berichten over een kostbare panne van de vakbond in de onroerend-goedsector. In zondagsbladen en het weekblad Der Spiegel wordt gemeld dat het vorige IG Metall-bestuur een grote strop heeft veroorzaakt door in Frankfurt een gebouw te huren en alvast voor zeven jaar 27 miljoen mark huur vooruitbetaald te hebben zonder dat dit gebouw ooit betrokken is (of zal worden). Via een schikking is de bond akkoord gegaan met een restitutie van slechts 3,5 miljoen.

In de berichten heet het dat de IG Metall (geschat vermogen tussen 2 à 3 miljard) al langer de reputatie heeft onroerend goed vaak boven de marktprijs te huren of te kopen en ook courtagebedragen ver boven het gemiddelde te betalen. Gisteren ontkende een IG-Metallwoordvoerder dat er bondsfunctionarissen zijn die zelf geld hebben overgehouden aan zulke transacties.