Coalitie wil scherpere maatregelen tegen CO

DEN HAAG, 30 OKT. De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 willen extra maatregelen om de uitstoot van het broeikasgas CO te verminderen. Een voorstel van D66 om personenauto's uit te rusten met een snelheidsbegrenzer die harder rijden dan honderd kilometer per uur onmogelijk maakt, wijst de VVD op voorhand af.

Deze week debatteert de Tweede Kamer met de ministers De Boer (milieu) en Wijers (economische zaken) over het CO-beleid. Ruim een maand geleden maakte het kabinet bekend extra maatregelen te willen nemen tegen de uitstoot van CO, waaronder strengere snelheidscontroles. Ondanks deze en andere maatregelen is het verre van zeker dat de rijksdoelstelling om de uitstoot met drie procent te verminderen in vergelijking met het ijkjaar 1989/90, wordt gehaald.

D66 wil daarom meer maatregelen. Behalve een snelheidsbegrenzer gaat het daarbij ook om een algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens, een hogere accijns op brandstoffen en meer 'groene stroom'. Met een inhaalverbod voor vrachtwagens wordt op het ogenblik op twee plaatsen geëxperimenteerd. Minister Jorritsma (verkeer, VVD) staat afwijzend tegenover de invoering van een snelheidsbegrenzer, als dat niet in Europees verband gebeurt.

Hetzelfde geldt voor een 'intelligente snelheidsbegrenzer', waarbij de snelheid van de auto van buitenaf wordt beïnvloed, schreef de minister de Tweede Kamer vorige week nog. “Om tot invoering te komen is een voertuigeis noodzakelijk. Voertuigeisen kunnen alleen in Europees verband worden gesteld”, aldus Jorritsma. Eerder pleitte minister De Boer (PvdA) voor invoering van een snelheidsregelaar voor personenauto's, vergelijkbaar met het in de Verenigde Staten gangbare systeem van 'cruise control'. Ook de PvdA-fractie in de Tweede Kamer voelt daar meer voor dan voor een snelheidsbegrenzer.

De VVD is tegen invoering van een snelheidsbegrenzer. “In maatregelen die een marginaal effect sorteren maar de burger danig hinderen, zoals verlaging van de maximumsnelheid naar honderd kilometer per uur, die een CO-reductie van 0,01 procent oplevert, ziet de VVD niets”, aldus het Kamerlid Te Veldhuis.