Belgische spoorwegen schrappen 8000 banen

BRUSSEL, 30 OKT. Bij de Belgische spoorwegen, de NMBS, zullen de komende tien jaar tussen de acht- en tienduizend arbeidsplaatsen verdwijnen. Dit betekent een verlies van bijna een kwart van het huidige personeelsbestand. Dat blijkt uit het herstructureringsplan voor de verlieslijdende spoorwegen, dat de NMBS-directie dit weekeinde bekendmaakte. De vakbonden reageren woedend en kondigden een 48-uurstaking aan voor de komende maand.

De vermindering van het personeel moet plaatshebben via natuurlijke afvloeiing en door lopende contracten niet meer te verlengen. Behalve een drastische beperking van het aantal werknemers tot een totaal van ruim 33.000, stelt de spoorwegdirectie dat de overheid de komende tien jaar ongeveer 270 miljard frank (bijna 15 miljard gulden) moet investeren in de NMBS. Een deel van dit bedrag was al toegezegd. Verder moet het personeel loon inleveren, in totaal 70 miljard (4 miljard gulden) tot het jaar 2005. In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd voorgesteld, zullen volgens de NMBS-top geen lijnen verdwijnen noch worden stations gesloten.

Met het herstructureringsplan wil de NMBS-directie de financiën saneren van de spoorwegen, die met forse verliezen hebben te kampen. De schuld van de NMBS bedraagt nu ongeveer 100 miljard frank (ruim 5 miljard gulden) en zal bij ongewijzigd beleid oplopen tot 270 miljard (bijna 15 miljard gulden) in het jaar 2005, terwijl de NMBS juist voor belangrijke investeringen staat in ondermeer de hogesnelheidslijnen richting Nederland en richting Duitsland.

De socialistische en de christelijke vakbond noemen de plannen van de spoorwegdirectie en de beperkte onderhandelingsmarge onaanvaardbaar. De bonden beraden zich vandaag over acties. Waarschijnlijk zal in de komende weken een 48-uurstaking plaatshebben.