Vrijmetselarij (2)

Het artikel 'Zwijgplicht Vrijmetselaren weegt steeds minder', behoeft een verduidelijking.

Het is waar dat de Orde van Vrijmetselaren haar verzamelingen heeft ondergebracht in een Cultureel Maconniek Centrum, dat het komende voorjaar zal worden geopend en toegankelijk zal zijn voor geïnteresseerden. Deze stap heeft echter niets te maken met een nieuw streven naar openheid of een andere koerswijziging, maar is een rechtstreeks gevolg van onze noodgedwongen verhuizing in Den Haag.

Wat de toegankelijkheid betreft verandert er niets. Ook op ons oude adres was gedurende de afgelopen 45 jaar iedere belangstellende, vrijmetselaar of niet, welkom voor een bezoek aan onze leeszaal, en van die mogelijkheid is door velen gebruik gemaakt.

Wat in onze nieuwe behuizing wel nieuw is, is de mogelijkheid in eigen huis exposities te houden uit onze museale collecties. Dat kon in het oude Ordegebouw niet. Daartegenover staat dat de Orde talloze malen heeft meegewerkt aan tentoonstellingen in musea en andere instellingen door uitlening van objecten.

Bij al deze activiteiten is de conservator van de verzamelingen nooit enige beperking opgelegd vanwege het Hoofdbestuur van de Orde of wie dan ook. De suggestie dat wij nu onze 'zwijgplicht' wat dat ook moge inhouden, de term is mij vreemd - aan het doorbreken zijn, is dus volstrekt ongegrond.

    • Drs. E.P. Kwaadgras