Timmer: looneis Industriebond FNV is onzinnig

DEN BOSCH, 28 OKT. Philips-topman Jan Timmer heeft gisteren furieus gereageerd op de eisen van de Industriebond FNV voor een nieuwe CAO. “Een onzinniger voorstel heb ik in jaren niet gehoord.”

HIj zei dat op de jaarvergadering van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging.

De Industriebond FNV eist bij de CAO-onderhandelingen voor het Nederlandse Philips-personeel een onderhandelingsruimte (loonkostenruimte) van 8 procent. De bond wil 5 procent reserveren voor het verkorten van de arbeidsduur van 38 tot 36 uur per week. In ruil biedt de bond meer flexibiliteit, waardoor de loonkostenstijging per saldo lager uitvalt dan 8 procent. Dat blijkt uit de vrijdag gepresenteerde discussienota, bestemd voor de leden. De lonen gaan, als het aan de bond ligt, met 3 procent omhoog.

De Philips-president toonde zich zeer teleurgesteld over de opstelling van de vakbond. “Een werkweek van 36 uur; daar moet ik in het buitenland eens mee aankomen. Daar vragen ze mij steeds hoe het toch kan dat Nederlanders zoveel vakantie hebben. Ze kunnen ons nooit bereiken als ze ons nodig hebben.”

Hij vervolgde: “Nederlanders leven kennelijk nog steeds met de gedachte dat we in een sociaal paradijs leven. We gaan toch ook niet aan Dick Advocaat vragen of hij Ronaldo eens een wedstrijd niet wil laten spelen ten faveure van anderen?”

Timmer noemde de opstelling van de vakbond des te kwetsender omdat Philips zich volgens hem nog steeds voldoende inspant om een positieve bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid. “We hebben in Nederland alleen al in de eerste negen maanden 3.000 nieuwe banen gecreëerd. Sterker nog, ik zal u verklappen dat wij momenteel zelfs onvoldoende gekwalificeerd personeel kunnen krijgen.” De Philips-topman hamerde er nogmaals op dat Nederland geen eiland is. “We hebben het hier nog steeds over het uitbesteden van arbeidsintensieve werkzaamheden aan lage-lonenlanden zoals Taiwan, Korea, Singapore en Indonesië. Maar daar trekt men tegenwoordig zijn neus op voor werk buiten de high-techsector. De ambitie van die mensen is enorm. Wij kunnen niet meer bepalen wat we hier willen houden en wat we wegsturen. Dat stadium zijn we allang voorbij.”

De Industriebond wijst op de goede resultaten van het elektronicaconcern in de afgelopen jaren. Donderdag maakte Philips een nettowinst over het derde kwartaal van dit jaar bekend van 539 miljoen gulden. Volgens de bond mag het personeel nu wel eens iets terugzien van de offers die begin jaren negentig zijn gebracht toen Philips miljardenverliezen leed.

De bond wil bij het concern vanaf 1997 een werkweek van vier keer negen uur invoeren. Om tegemoet te komen aan de roep van de werkgever om meer flexibiliteit, kunnen werknemers in drukke periodes vijf keer negen uur werken. Zij moeten dit dan compenseren door in rustige tijden drie dagen te werken.

Bovenop deze eisen wil de bond de garantie dat niemand gedwongen wordt ontslagen. De industriebond maakt zich ongerust over eerdere berichten dat in Nederland de komende tien jaar jaarlijks duizend banen worden geschrapt, vooral in functies waarvoor weinig scholing is vereist. Philips ontkent dit. (ANP)