Sour slems in China

Hoewel het nog te vroeg is voor een definitief oordeel over het optreden van het Nederlandse bridgeteam op het WK in Beijing, is wel duidelijk dat op het slembieden veel punten zijn ingeleverd. Zo zat er voor ons land in totaal zes maal groot slem in. Slechts drie daarvan werden uitgeboden, alle drie door Jansen-Westerhof. Ook onverzorgd afspel kostte de op dat moment nog regerend wereldkampioen punten. Piet Jansen heeft voor de matige 'show' van Oranje wel een verklaring. Het Amerikaanse team dat deze keer de Bermuda Bowl won, bestaat voor tweederde uit full profs. “Onze spelers hebben daarentegen allemaal een drukke werkkring. We spelen de kampioenschappen in onze vakantie of moeten onbetaald verlof opnemen.” Jansen voegt er aan toe dat veel fouten te wijten waren aan vermoeidheid: “We vlogen 9.000 kilometer met het werkzweet op de rug om een wereldtitel te gaan verdedigen.” De kleine Groningse caféhouder had zelf problemen met het voedsel ter plekke: “Ik had last van diarree. Niet bevordelijk voor het neerzetten van een topprestatie.” Nog net op tijd ontdekte Jansen 'Sweet & Sour' op het menu. Op een gegeven moment was dat nog het enige dat hij at. Overigens was Jansen-Westerhof het enige Nederlandse paar dat hun normale vorm tijdens het hele toernooi wist vast te houden. Steunpilaren Leufkens-Westra speelden soms briljant, maar vaker beneden hun niveau. En het inmiddels ontbonden paar Maas-Kirchhoff kon de thuisgelaten Muller-De Boer al helemaal niet doen vergeten.

Wat er ging er zoal mis in de slemzone?

Nederland vs. Zuid-Afrika (voorronde)

Noord gever Noord

Niem. kw. Schoppen B

Harten HV9754

Ruiten 43

Klaver V876

West Oost

Schoppen V95432 Schoppen AH1076

Harten AB2 Harten 108

Ruiten A6 Ruiten V72

Klaver H4 Klaver AB9

Zuid

Schoppen 8

Harten 63

Ruiten HB10985

Klaver 10532 West Noord Oost Zuid

West Mansell Leufkens Cope

2Harten 1) 2Schoppen 3Harten

4Harten 2) pas 4Schoppen pas

5Klaver 2) pas 5Ruiten 3) pas

6Schoppen pas pas pas

1) zwak, 2) controle-bod, 3) slempoging ('last train')

Zuid startte met Harten6, die de leider liet doorlopen naar de vrouw van noord. Met open kaarten lijkt het erop dat Leufkens het slem alleen kan maken als hij de snit op KlaverV neemt, waarna op KlaverA de ruitenverliezer van tafel weggaat. En KlaverV zit goed, zoals u ziet. Het spel werd tegelijkertijd door alle teams gespeeld. Iedereen zat in 6Schoppen en iedereen maakte twaalf slagen. Alleen de arme Enri Leufkens ging down. Tegen hem vond noord, Mansell, in slag twee een duivelse switch: Klaver8. Deze kaart liep via de 9 en 10 naar de heer. Uit het feit dat noord een lengte in harten had concludeerde Leufkens dat zuid lengte in ruiten moest hebben. Zou KlaverV daar ook zitten (Mansells geraffineerde naspel wees daar wel een beetje op) dan zat zuid in dwang. Na het aftroeven van een harten in de hand en het uitspelen van alle troeven bereikte Leufkens dit eindspel:

Noord gever Noord

Schoppen -

Harten H

Ruiten -

Klaver V7

West Oost

Schoppen - Schoppen -

Harten - Harten -

Ruiten A6 Ruiten V

Klaver 4 Klaver AB

Zuid

Schoppen -

Harten -

Ruiten HB

Klaver 5

Nu sloeg Leufkens RuitenA, waarop noord zijn HartenH wegdeed. Hij vervolgde met klaveren naar de aas in de hoop en veronderstelling dat KlaverV door zuid was sec gezet. Niet slecht afgespeeld, maar helaas zonder succes.

Dan een spel uit de kwartfinale dat nogal wat stof deed opwaaien:

West gever Noord

Allen kw. Schoppen A1063

Harten V63

Ruiten 98743

Klaver 8

West Oost

Schoppen B974 Schoppen HV82

Harten H7 Harten A84

Ruiten AH5 Ruiten V10

Klaver AHB10 Klaver V963

Zuid

Schoppen 5

Harten B10952

Ruiten B62

Klaver 7542

In de wedstrijd Nederland-Zweden moest Anton Maas vanuit oost 6Schoppen spelen. Zuid startte met HartenB niet in het minst omdat zijn partner tijdens het bieden op 5Harten een doublet had losgelaten. Maas, die daarom dacht dat noord een lengte harten moest hebben, taxeerde nu eerder zuid dan noord op een mogelijke lengte in troef. Hij begon met SchoppenH en speelde daarna SchoppenV: één down. Op de andere tafel moest Berry Westra (noord) uit tegen 6Klaver. Dat kan down als hij met SchoppenA en schoppen na begint. Na enig wikken en wegen legde Westra echter een ruiten op tafel. Een duur spel voor Nederland.

In een van de andere wedstrijden uit de kwartfinale bereikte Indonesië tegen Amerika II eveneens 6Klaver. Hier vond Nick Nickell als noord wel de downstart: SchoppenA en schoppen na. Aan de andere tafel toonden de Amerikanen Rodwell en Meckstroth aan waarom ze op dit ogenblik als beste paar ter wereld worden beschouwd:

West Noord Oost Zuid

Meckstroth Lasut Rodwell Manoppo

2SA 1) pas 3Klaver 2) pas

3Ruiten 3) pas 3Harten 4) pas

3Schoppen pas 4SA 5) pas

5Harten 6) pas 6Harten 7) pas

6SA pas pas pas

1) 19-21, 2) vraagt naar vijfkaart major, 3) nee, 4) vraagt naar vierkaart schoppen, 5) Roman Key Card Blackwood, 6) twee sleutelkaarten zonder troefvrouw, 7) kies tussen 6Schoppen of 6SA.

Meckstroth won de ruitenstart in zijn hand en speelde schoppen naar de koning. De Amerikaan incasseerde nu eerst een aantal klaverslagen, wat hem inzicht verschafte waar een mogelijke lengte schoppen zou kunnen zitten. Hij ontdekte al snel de singleton klaveren in noord en plaatste derhalve een mogelijke lengte schoppen terecht bij noord. Twaalf slagen en 13 indrukwekkende imps naar de latere wereldkampioen.

    • Jan van Cleeff