Soap opera

De verhoren door Van Traa c.s. vormen een dagelijkse 'soap opera' op de televisie, om je dood te lachen als het niet zo diep-treurig was! Een topfunctionaris van ons justitiële apparaat, die niet blijkt te weten wat zijn directe ondergeschikten doen.

Commissievraag: “Waarom heeft u dat niet onderzocht?” Antwoord: “Ik stel de vraag anders: waarom is mij dat niet gemeld?” of iets van die strekking. Ondergeschikten die in de fout gaan moeten dat dus eigener beweging komen opbiechten, anders komt de baas er nooit achter en dat zou toch jammer zijn! Een lijder in plaats van een leider!

Een zielige, verkreukelde figuur die topfunctionaris is van de politie van een grote stad beklaagt zich er over dat zijn ondergeschikten verboden dingen doen achter zijn rug. Nooit op het idee gekomen om werkgesprekken met zijn medewerkers te houden en gerichte vragen te stellen als: “Zeg Jansen, wat doet Pietersen op dit moment?” Zo lang deze soap nu al duurt wacht ik op de eerste justitie- of politieman, van welk niveau dan ook, die de indruk wekt een goede manager te zijn.

Vooruitlopend op de uitslag van deze enquête staat in elk geval vast dat in de beide betrokken ministeries, Justitie en Binnenlandse Zaken, het personeelsbeleid voor topfunctionarissen drastisch herzien moet worden, met speciale aandacht voor de selectie- en benoemingscriteria. Wat nu dagelijks boven water komt is een grote blamage!

    • Hans van den Berge Knegsel