Regering neemt Dutchbat met rapport in bescherming

DEN HAAG, 28 OKT. Dutchbat heeft niet nalatig gehandeld bij de verdediging van Srebrenica. Dit concludeert minister Voorhoeve (defensie) in zijn rapport over de gebeurtenissen afgelopen zomer bij de val van de moslim-enclave in Bosnië.

Het kabinet heeft de conclusie van Voorhoeve onderschreven. “Er is geen sprake van verwijtbare nalatigheid”, zei premier Kok op zijn wekelijkse persconferentie. De conclusie is gebaseerd op gesprekken met circa 350 militairen die de afgelopen maanden onder leiding van een onafhankelijke commissie zijn ondervraagd over de gebeurtenissen in Srebrenica. Maandag wordt het rapport openbaar.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer na berichten dat de Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica te weinig verzet hadden geboden tegen de verovering door de Bosnische Serviërs van de enclave en in de dagen daarna de moslim-bevolking onvoldoende bescherming zouden hebben geboden. Na de val van Srebrenica zouden de Bosnische Serviërs duizenden moslims hebben vermoord. Volgens Kok mag echter geen verband worden gelegd tussen de aanwezigheid van Dutchbat, dat onder “barbaarse omstandigheden moest opereren”, en de massamoord die zich later zou hebben voltrokken.