Ramsj

INGE DE WILDE: Brieven van Aletta Jacobs

Paperback, Walburg Pers 1992, van ƒ 29,50 voor ƒ 7,90. Steven Sterk, Utrecht.

Selectie uit de brieven die Aletta Jacobs van 1908 tot haar dood in 1929 schreef aan de Haagse familie Broese van Groenou, ingeleid door Inge de Wilde. Zij tonen vooral Jacobs' zachte en onzekere kanten en geven nieuwe informatie over de onderwerpen waar zij zich mee bezighield. De Broeses steunden onder meer de strijd voor vrouwenkiesrecht. Dunne bundel, met foto's, bibliografie en register.

    • Ewoud Sanders