Pensioenleeftijd

In NRC Handelsblad van 18 oktober worden rechterlijke uitspraken met betrekking tot pensioenrechten aan de orde gesteld en toegelicht.

Een van de zaken welke wordt aangehaald is de door Philips-vrouwen aangespannen procedure inzake de door Philips in 1991 ingevoerde wijziging van hun pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar. Deze verhoging van de pensioenleeftijd zou noodzakelijk zijn om te voldoen aan de Europese wetgeving met betrekking tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Onbesproken blijft echter dat medio augustus dit jaar in Italië, na goedkeuring door het parlement, een wetsvoorstel is aangenomen waarin de pensioenleeftijd voor vrouwen op 60 jaar en voor mannen op 65 jaar wordt gesteld. Deze, recentelijk in Italië, ingevoerde wijziging in de pensioenwetgeving gaat dus wel degelijk uit van verschillende pensioenleeftijden voor mannen en vrouwen.

Voor werknemers van de multinational Philips impliceert dit een ongelijke behandeling ten aanzien van hun pensioenrechten in beide EU-landen.

Wat is de waarde van Europese wetgeving als dezelfde Europees-rechterlijke verplichting in twee EU-landen verschillend wordt toegepast? Deze rechtsongelijkheid ontkracht Europese wetgeving en maakt haar ongeloofwaardig.

    • Henry Ramakers