Ook Senaat VS stemt in met begrotingswet

WASHINGTON, 28 OKT. Na het Huis van Afgevaardigden heeft vanochtend vroeg ook de Senaat ingestemd met een drastische herziening van de Amerikaanse sociale zekerheid, afslanking van de federale overheid en eliminatie van het begrotingstekort in het jaar 2002.

Ook een belastingverlaging maakt deel uit van het pakket. De Republikeinse meerderheid in het Congres heeft daarmee een groot aantal van haar verkiezingsbeloften ingelost.

Met 52 stemmen voor en 47 tegen nam de Senaat kort na middernacht een voorstel voor een begrotingswet aan, dat in grote lijnen overeenkomt met de begrotingswet waarover het Huis van Afgevaardigden het donderdag eens werd. Op een aantal onderdelen verschillen beide begrotingsvoorstellen echter. Maandag zullen vertegenwoordigers van Huis en Senaat bijeenkomen om een compromis uit te werken waarin beide kamers van het Congres zich kunnen vinden.

Als Huis en Senaat die versie hebben goedgekeurd wordt het wetsvoorstel naar president Clinton gestuurd, die al heeft aangekondigd er zijn veto over uit te spreken. In het Congres lijkt er geen tweederden meerderheid te zijn om een veto teniet te doen. Onderhandelingen tussen Congres en president zullen dan alsnog een begrotingswet moeten opleveren die de president bereid is te tekenen.

Senator Robert Dole, leider van de Republikeinse meerderheid, riep meteen na de stemming de president op zijn veto niet uit te spreken. Hij zei dat de Republikeinen bereid zijn met de president over de begrotingswet te onderhandelen - Newt Gingrich, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, had die bereidheid eerder deze week ook al getoond.

Beide partijen noemen de uitslag van de stemming historisch. De Republikeinen (slechts één Republikeinse senator stemde tegen) omdat ze in hun eigen woorden “een revolutie” teweegbrengen in de manier waarop het land bestuurd wordt (minder macht in Washington, meer bij de deelstaten) en waarop de financiën worden beheerd (het begrotingstekort wordt geëlimineerd). De Democraten stellen dat nooit eerder zo'n grote verschuiving van geld heeft plaatsgehad van arme en middengroepen naar de welgestelden. Ze verwijten de Republikeinen te bezuinigen op uitkeringen voor gemiddelde Amerikanen, om een belastingverlichting “voor de rijken” te kunnen financieren.

Het omvangrijke ontwerp voor de begrotingswet dat de Senaat vanochtend heeft goedgekeurd, bestrijkt een een groot aantal terreinen: van landbouwsubsidies tot de bijstand, van studiebeurzen tot de stelsels van ziektekostenverzekering voor bejaarden en armen, van uitkeringen voor veteranen tot olieboringen in Alaska.

De belastingverlichting van in totaal 245 miljard dollar is een van de meest omstreden onderdelen uit het pakket maatregelen. Gezinnen met kinderen krijgen een belastingvrijstelling van 500 dollar per kind, in de versie van de Senaat voor gezinnen met een inkomen tot 100.000 dollar, in de versie van het Huis voor gezinnen met een inkomen tot 200.000 dollar.

Het wetsvoorstel van de Senaat onderscheidt zich verder onder andere nog doordat op het laatste moment landelijke normen voor verzorgingstehuizen gehandhaafd blijven. Daarnaast is een regeling die het bedrijven mogelijk maakt geld uit pensioenfondsen van werknemers aan te wenden voor andere doelen, door de Senaat niet in het voorstel opgenomen.