Onverwacht sterke groei economie VS; Toename met 4,2 procent

NEW YORK, 28 OKT. Het Amerikaanse bruto binnenlands produkt is in het derde kwartaal op jaarbasis gestegen met 4,2 procent. Dat heeft het ministerie van handel gisteren bekendgemaakt.

De groei van het bbp, de som van alle goederen en diensten van Amerikaanse bodem uitgedrukt in dollars, ging alle schattingen te boven. Economen verwachtten hooguit 3 procent. Het derde kwartaal vertoonde weinig uitschieters, maar liet over de gehele linie een toename van de produktie zien. Het tweede kwartaal kende een bbp-groei van 1,3 procent en het eerste van 2,7. De financiele markten reageerden positief.

De onroerendgoed-bestedingen door particulieren lieten in het vorige kwartaal een groei van 5,8 miljard dollar zien, nadat die bestedingen in het tweede kwartaal waren gedaald met 8,3 miljard. De export steeg met 18,3 miljard dollar, ook al een stijging in vergelijking met het tweede kwartaal toen de uitvoer met 11,4 miljard groeide. De federale overheid gaf 3,9 miljard dollar meer uit aan openbare projecten. In het tweede kwartaal stond er een daling van de overheidsbestedingen tegenover.

De consumentenbestedingen, die tweederde van het bbp uitmaken, groeiden minder hard dan van april tot en met juni. Voor het derde kwartaal bedroeg de groei 30,4 miljard dollar en dat cijfer was 3,6 procent hoger dan in het tweede kwartaal. De voorraden, die in het bbp-cijfer worden meegenomen, stapelden zich hoger op ten bedrage van 35,3 miljard dollar, slechts 1 miljard meer dan in het tweede kwartaal. De inflatie-indicatoren in het bbp-rapport wezen op een geringe inflatie. Een van de indicatoren was zelfs het laagst in meer dan dertig jaar.

“Voorraden waren het grote probleem”, zegt David Littman, econoom bij Comerica Bank in Detroit. “De consensus was dat de groei ervan zou uitkomen op 10 miljard dollar of daaromtrent. Nu blijkt er toch een ophoping te zijn.” Het huidige cijfer van 4,2, dat een schatting is, zal volgens Comerica later nog naar beneden worden bijgesteld. Volgens Littman zullen we door de voorraadvorming in het vierde kwartaal een betrekkelijk geringe bbp-groei op jaarbasis zien van 2,2 procent. Voor het gehele jaar verwacht Littman een groei van 2,2 procent.

De Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, zal zich waarschijnlijk voorlopig onthouden van enige actie. Over twee weken komt de Federal Open Market Committe, het beleidsbepalend comité van de FED, bijeen, maar Littman denkt dat ze niets zullen doen. Wel verwacht hij eind dit jaar een geldverruiming, met andere woorden een renteverlaging van een half procent. Dat moet de toon zetten voor 1996, een verkiezingsjaar waarin de Fed zich zo min mogelijk wil laten horen.

    • Lucas Ligtenberg