Minister wil investeringen in O-Europa stimuleren

ISTANBOEL, 28 OKT. Minister Zalm (financiën) overweegt de voorwaarden te versoepelen voor kredietgaranties op transacties van Nederlandse ondernemingen met vertrouwde landen. Verruiming van de kredietgaranties is een mogelijke stimulans voor Nederlandse investeringen in landen die in de overgangsfase van planeconomie naar markteconomie verkeren.

“Het is mogelijk dat wij bij landen die wij goed kennen ons soepeler kunnen opstellen. Bijvoorbeeld bij landen die wij vertegenwoordigen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). We onderzoeken het”, zei Zalm gisteren.

Zalm heeft gisteren een vijfdaagse reis afgesloten met een handelsmissie door Oekraïne, Georgië en Armenië, die alle drie in de Nederlandse kiesgroep bij het Internationaal Monetair Fonds zitten.

Nederlandse ondernemers hebben tijdens het bezoek geklaagd dat zij weinig steun van de overheid krijgen voor riskante investeringen in dergelijke landen. Enkele van hen hebben er bij de minister van financiën op aangedrongen de criteria voor garanties aan de Nederlandse Credietverzekerings Maatschappij (NCM) te verruimen.

De NCM verzekert het risico van ondermingen dat buitenlandse afnemers niet betalen en herverzekert de politieke risico's bij de overheid. De Nederlandse staat is voor de helft eigenaar van NCM.

Minister Zalm voelt er niets voor om de criteria voor staatsgaranties te verruimen. “Voor landen die aan de criteria voldoen, verstrekken wij garanties en anders niet. De garantieregeling heeft ons tot 1994 elk jaar geld gekost. In veel landen is de situatie gewoon heel onzeker”, zegt hij.

Wel is het volgens hem mogelijk dat de politieke risico's bij landen in onder meer de kiesgroep overzichtelijker zijn en dat dus eerder garanties kunnen worden gegeven.

Armenië krijgt van Nederland betalingsbalanssteun van 5 miljoen dollar, die wordt betaald uit het budget van ontwikkelingssamenwerking.

Het land, waar het bezoek gisteren werd afgesloten, krijgt van minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking ook babyvoeding ter waarde van 500.000 gulden.