Lamfalussy waarschuwt: 'Duitsland is misschien niet klaar voor EMU'

FRANKFURT, 28 OKT. Duitsland loopt het risico niet te voldoen aan het criterium dat bij deelneming aan de Europese monetaire unie wordt gesteld aan de hoogte van de staatsschuld.

Deze waarschuwing heeft president Alexandre Lamfalussy van het Europees Monetair Instituut (EMI), voorloper van de op te richten Europese centrale bank, gisteren geuit. Kwalificatie van Duitsland gold tot nu toe als vanzelfsprekend. Duitsland voldoet op het ogenblik wel aan de eis dat de staatsschuld hooguit 60 procent van het bruto binnenlands produkt mag bedragen.

De uitspraak van de EMI-president, in een toespraak in Garmisch-Partenkirchen, kwam drie dagen nadat de belangrijkste instituten voor economisch onderzoek in Duitsland een pleidooi hielden voor versoepeling van het schuldcriterium. De instituten vinden het onrechtvaardig dat landen die nu een goed beleid voeren, worden uitgesloten omdat ze door vorige regeringen zijn opgezadeld met een te hoge schuld.

De Duitse regering reageerde volstrekt afwijzend op de suggestie van de instituten. Bonn heeft er al de grootste moeite mee de bevolking ervan te overtuigen dat de te creëren Europese eenheidsmunt even solide zal zijn als de mark en wil daarom vasthouden aan de criteria.

De Duitse instituten wezen er dinsdag op dat nu alleen Duitsland, Luxemburg en Ierland zijn gekwalificeerd. Zou het schuldcriterium vervallen, dan komen ook Frankrijk, Nederland, België en Oostenrijk in aanmerking.

De EMU-criteria omvatten behalve de staatsschuld, ook het niveau van het begrotingstekort en de inflatie, het rentepeil en de stabiliteit van de nationale valuta's. Eind 1997 of begin 1998 moet het besluit vallen welke landen kunnen toetreden.

De Duitse minister van financiën, Theo Waigel, wilde niet rechtstreeks reageren op de uitlatingen van Lamfalussy. Hij voorspelde wel dat Duitsland dit jaar reeds aan de criteria voor de EMU zal voldoen met een tekort van 2,9 procent en een staatsschuld van ongeveer 59 procent. Waigel had eerder deze week moeite de Bondsdag uit te leggen hoe hij belastingtegenvallers wil opvangen door her en der kleine besparingen in te lassen, zonder lastenverhoging op te leggen of meer te lenen. (Reuter, DPA)