Kabinet vreest precedent; Kritiek van Kok op afkoopsom Van Randwijck

DEN HAAG, 28 OKT. Het kabinet is bang dat de afvloeiingsregeling voor de Amsterdamse procureur-generaal mr. R.J.C. van Randwijck ertoe leidt dat het Rijk vaker hoge afkoopsommen moet betalen aan vertrekkende functionarissen.

Minister Sorgdrager (justitie) kwam onlangs met Van Randwijck overeen dat hij vervroegd vertrekt. De procureur-generaal zou te weinig doortastend hebben opgetreden bij de aanpak van de zware criminaliteit.

Van Randwijck (58) ontvangt naast een doorlopend salaris tot zijn pensioengerechtigde leeftijd een eenmalige uitkering van een half miljoen gulden. “De vraag is of dit niet teveel van het goede is”, zei premier Kok gisteren op zijn wekelijkse persconfentie.

Premier Kok zei niet betrokken te zijn geweest bij onderhandelingen over de financiële regeling voor Van Randwijck. Individuele ministers hebben volgens het Algemeen Rijksambtenarenreglement de bevoegdheid regelingen te treffen bij het beëindigen van een dienstverband. Sinds 1987 kan dat zonder de toestemming van de minister-president.

Kok wilde geen inhoudelijk oordeel uitspreken over de regeling die met Van Randwijck is getroffen. “Zeker niet zonder met Sorgdrager gesproken te hebben”, zo zei hij. Hij zal komende maandag met minister Sorgdrager, die op dit moment in Indonesië is, overleggen waarom zij tot deze afspraak is gekomen. Kok gaat er op voorhand vanuit dat Sorgdrager 'bijzondere redenen' heeft gehad om met Van Randwijck een dergelijke afkoopsom overeen te komen.

Het kabinet wil bekijken of in de toekomst kan worden voorkomen dat aan andere overheidsfunctionarissen dergelijke afkoopsommen moeten worden betaald. De premier acht het gevaar aanwezig dat de regeling met van Randwijck een trend zet dan wel leidt tot frustraties elders bij de rijksoverheid. Het kabinet gaat inventariseren hoe tot nu toe op de ministeries wordt omgesprongen met het afkopen van ambtenaren. Daarnaast wil Kok bekijken of er voor de ministers een gedragscode kan worden opgesteld, die voorkomt dat er 'een wildgroei' ontstaat in te riante afkoopregelingen. Ook wil het kabinet inventariseren hoe in het bedrijfsleven functionarissen worden afgekocht. “Maar het kan nooit zo zijn dat de overheid helemaal marktconform gaat werken”, aldus Kok.

In de Tweede Kamer stuit de afkoopregeling voor Van Randwijck op grote bezwaren. Kok zei gisteravond voor de NOS-televisie er niet van uit te gaan dat het juridisch mogelijk is de regeling terug te draaien als de Kamer dat zou eisen. Eerder op de dag had hij nog geen antwoord willen geven op die vraag. De Kamer debatteert dinsdag over de kwestie met minister Sorgdrager.