Jury-rechtspraak

In een mooi betoog breekt mr. Asscher in NRC Handelsblad 18 oktober, een lans voor rechters en advocaten, die zoveel beter dan juryleden 'professioneel' zouden kunnen luisteren. Alsof er onder juryleden geen mensen zitten die vanuit hun beroep 'professioneel' moeten kunnen luisteren.

Wat men ook vindt van juryrechtspraak, feit is dat een aantal vrij willekeurig gekozen burgers zich over de hen gepresenteerde feiten uitspreken. Een groot voordeel daarvan is dat juryleden geen deel uitmaken van het juridisch discours waarin rechters, plaatsvervangend rechters en advocaten elkaar regelmatig binnen en buiten de rechtszaal ontmoeten. Op menig Rotary-lijst komen namen van rechters en advocaten voor. Advocaten treden als plaatsvervangend rechter op in zaken waarin een kantoorgenoot voor een van de partijen pleit. En ook rechters die via hun nevenfunctie in contact staan met een van de procespartijen, wekken niet de indruk van onpartijdigheid.

Juryleden worden in elk geval niet belast door allerlei gevoeligheden en bestaande relaties tussen magistraten en advocatuur. Misschien dat juryrechtspraak niet altijd tot perfecte uitspraken leidt, maar de geschiedenis leert dat rechters daar ondanks hun professionaliteit ook geen monopolie op hebben.

    • Mr P.P.M. Ruijs