Günter Grass

Het is betreurenswaardig dat u voor het gesprek met Günter Grass (Z 21 oktober) journalisten hebt gekozen die noch het Nederlands, noch het Duits beheersen. 'Vaandelvlucht' lijkt een letterlijke vertaling van 'Fahnenflucht', maar het is geen Nederlands woord; in het Nederlands heet dit 'desertie'.

Das (lidwoord) en Was worden in het Duits met één s geschreven; Vaterland eindigt op een d. En 'hier herrscht den Zweifel' (onderwerp in de vierde naamval!) is een zin die geen Duitser over de lippen krijgt.

    • Marius Flothuis