Fotoserie Leiden-Noord

Fotograaf Marc de Haan kreeg de opdracht de sociale vernieuwing in de wijk Leiden-Noord in beeld te brengen. Ook de bewoners van de wijk zelf mochten hun visie geven op dit thema. Een beeldverslag van een objectieve professionele fotograaf versus de beleving van mensen die hun eigen woonomgeving mochten fotograferen. Zij lieten zien wat er in hun ogen is veranderd en wat er nog zou moeten veranderen. Het resultaat is te zien in het Centrum Beeldende Kunst in Leiden. Op deze pagina zijn vier foto's van Marc de Haan te zien.