Ernst Nolte

Een kleine vraag: in welk ander Westeuropees land, in welk ander beschaafd blad krijgt een klinisch gestoord historicus als Ernst Nolte gelegenheid om zijn verwarde ideeën in een kritiekloos interview nog eens breed uit te venten (boekenbijlage 21 oktober)? Geen misverstand: Nolte is een groot geleerde, zijn werkkracht kent geen grenzen, maar al jaren geleden is hij geheel van de weg geraakt. Zo probeerde hij al in 1980 Hitlers poging de joden te 'elimineren', begrijpelijk te maken tegen de achtergrond van de oorlogsverklaring van de joden t.o.v. de Führer. Geen historicus van naam neemt deze man in Duitsland meer ernstig. De Frankfurter Allgemeine - lange tijd niet afkerig van Noltes ideeën - heeft met hem gebroken, omdat het zelfs voor de zwartste conservatieven ter redactie te dol begon te worden. Maar in liberaal Nederland krijgt zo'n boeiende man volop de ruimte. Of we trots kunnen zijn op deze vrijheid lijkt me dubieus.

Mocht de redactie van dit soort interviews een serie willen maken, mogen we dan in de toekomst gesprekken met de Britse historicus David Irving of met de Franse expert inzake antisemitisme Faurisson nog tegemoet zien? Ook zeer oorspronkelijke denkers voor wie niets te dol is.

    • Dr. M.C. Brands