Eerste golf in reorganisatie ABN Amro kost vijftig banen

AMSTERDAM, 28 OKT. De eerste stap in een nieuwe reorganisatie bij ABN Amro kost vijftig arbeidsplaatsen. Het banenverlies is onderdeel van het project Désirée, waarmee de bank de effectiviteit en doelmatigheid op het hoofdkantoor in tien 'golven' wil verbeteren. Het project, waarbij de bank wordt ondersteund door organisatie-adviesbureau McKinsey, loopt tot eind 1996.

De eerste stap heeft betrekking op vier directoraten bij het hoofdkantoor: Particulieren, Private Banking, Midden- en Kleinbedrijf en Grootbedrijf. De betrokken medewerkers zijn imiddels op de hoogte gesteld van de voornemens van de bank. Voor hen gelden de regelingen uit het lopende sociale plan.

Door het schrappen van banen denkt de bank ruim 5 miljoen gulden te besparen. Verder verwacht ABN Amro ook op andere manieren geld te besparen, bij voorbeeld door bestaande contracten met deurwaarders voor de incasso van vastgelopen kredieten open te breken. In totaal kan de eerste golf bijna 17 miljoen gulden opleveren, denkt de bank.

Bij de reorganisatie van het hoofdkantoor maakt ABN Amro gebruik van de inbreng van eigen medewerkers. Zij kunnen ideeën leveren die de kosten moeten terugbrengen. Wanneer de bank een idee succesvol acht, wordt er vervolgens actie ondernomen. Bij de eerste golf kwamen ongeveer 250 ideeën binnen, waarvan twee derde serieuze aandacht krijgt.