De Aanval

In Z van 14 oktober beschrijft Frank Westerman o.m. dat ca. 60 Navotoestellen, waarvan de vliegers volledig 'gebriefed' waren, enkele uren in de lucht hebben gehangen om op of na het uur U, de enclave Srebrenica te beveiligen. Deze operatie kan niet zijn opgezet zonder medeweten van de Nederlandse militaire top in Den Haag en de betrokken Nederlandse ministers c.q. premier. Mijn vraag is dan ook of er van Nederlandse zijde tijdens de uren voorafgaande aan de geplande operatie druk is uitgeoefend m.b.t. het afgelasten en zo ja door wie en waarom.

Gezien de voorspelbare gevolgen van “de aanval die niet kwam” is het zaak deze vraag na objectief onderzoek te beantwoorden. Betrokkenen en getuigen dienen hiertoe zonodig onder ede te worden gehoord. Ofschoon de plaatselijke moslim bevelhebber het Tribunaal in Den Haag als onderzoeksinstantie heeft genoemd, is het van nationaal belang dat wie dan ook de nodige initiatieven blijft nemen bij het “naar boven brengen van de onderste steen” in deze.

Wij Nederlanders zijn dat tenminste verschuldigd aan de doden en de overlevenden van Srebrenica.

    • Drs. G.L. Vermeer