Correcties & Aanvullingen

Haarlemmers

In de Weekagenda (krant van 26 oktober) stond een verkeerde locatie vermeld voor de tentoonstelling 'Markante Haarlemmers'. Het juiste adres (t/m 23 november) is: Enschedé Huis, Klokhuisplein 9, Haarlem.

Oostenrijk

In het onderschrift bij de foto op pagina 5 van de militaire parade die donderdag 26 oktober is gehouden in Wenen (in de krant van vrijdag 27 oktober), staat dat herdacht werd dat 50 jaar geleden West-Europa door de geallieerde troepen werd bevrijd van de nazi-overheersing. Dit was echter niet de aanleiding voor de parade. Deze werd gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Tweede Republiek en het feit dat 40 jaar geleden het Staatsverdrag werd getekend.