Arbeidskosten

Werknemers in het westen van de Bondsrepubliek zijn de duurste arbeidskrachten ter wereld. Per gewerkt uur kosten zij de werkgever 49,75 gulden. Deze kosten bestaan uit bruto-loonkosten (37,75 gulden) en sociale lasten en belastingen die door de werkgevers afgedragen dienen te worden (12 gulden). Deze cijfers zijn uitsluitend gebaseerd op het loonkostenniveau in voormalig West-Duitsland. Werknemers uit de voormalige DDR verdienen iets meer dan de helft van het loon van hun Westduitse collega's.

De Nederlandse werknemers kosten, mede onder invloed van de loonmatiging van de afgelopen jaren, aanzienlijk minder dan hun Westduitse collega's: 37,75 gulden. De toegevoegde waarde (omzet minus grondstofkosten) van de Nederlandse industrie bestaat op dit moment voor ongeveer zeventig procent uit arbeidskosten.

Mede als gevolg van veel lagere sociale lasten (4 gulden), kost een werknemer in het Verenigd Koninkrijk beduidend minder dan werknemers in andere rijke Westerse landen.

    • Diederik van Erven Dorens