Afgekeurd

Onder de kop 'Staatsieportretten' presenteert Veerkamp in NRC Handelsblad van 19 oktober, een portret van hare majesteit de koningin, zoals Veerkamp zich voorstelt, dat ik, Rob Scholte, het zou maken. Indien daartoe uitgenodigd natuurlijk.

Veerkamp's begeleidende tekst luidt: “Afgekeurd. De koningin maakt geen reclame en zeker niet voor cola. Zij is Michael Jackson niet.”

Even voor alle duidelijkheid: Ook Scholte keurt Veerkamp's Scholte af. Scholte maakt, net als zijn vorstin “geen reclame en zeker niet voor cola”.

Veerkamp is Scholte niet, net zo min als onze koningin Michael Jackson is. Om aan dit soort verwarring te ontsnappen, begon ik ooit aan mijn schilderingen in Paleis Huis Ten Bosch. In dienst van den vreemde en niet in opdracht van hare majesteit de koningin.

Wel kan ik Veerkamp en zijn lezers melden, dat ik enige jaren geleden op eigen initiatief ben begonnen aan een portret van onze toekomstige koning, prins Willem-Alexander. Dit portret hoop ik januari volgend jaar te voltooien na beëindiging van het Huis Ten Bosch-project, zodat het publiek zelf kennis kan nemen van het verschil in opvatting over ons koningshuis tussen Veerkamp's Scholte en de echte Scholte.

    • Rob Scholte