Valente heeft wel ingestemd met criminele infiltratie

DEN HAAG, 27 OKT. De Amsterdamse officier van justitie J. Valente heeft wel ingestemd met infiltratie van criminele burgers voor de opsporing van de georganiseerde criminaliteit. Dit bleek vanmorgen uit het verhoor van Valente voor de enquêtecommissie opsporingsmethoden. Eerder heeft de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Vrakking tegen de commissie verklaard dat het openbaar ministerie in de hoofdstad onder geen beding dergelijke burgerinfiltratie toestaat.

Vanmorgen werd duidelijk dat uit geheime bandopnamen die de chef van de Criminele Inlichtingendienst (CID) F. van der Putten van de politie Hilversum heeft gemaakt, niet blijkt dat Valente ermee heeft ingestemd dat een infiltrant een miljoen gulden criminele winsten maakte toen hij voor de politie werkte.

Enkele weken geleden legden Van der Putten en Valente tegengestelde verklaringen af over het beleid van het Amsterdamse OM bij de bestrijding van de zware misdaad. Valente zei dat bij het OM in de hoofdstad iedere vorm van infiltratie uit den boze is. De politie mag zijn informanten niet sturen, zei Valente, om te voorkomen dat er sprake is van uitlokking. Deze verklaring werd tijdens de verhoren van de commissie-Van Traa bevestigd door hoofdofficier van justitie Vrakking en Amsterdamse politiemensen, onder wie hoofdcommissaris Nordholt.

PAG.3VAN RANDWIJCK

Van der Putten zei enkele weken geleden echter dat hij toestemming had gekregen van Valente voor een actieve infiltratie van een criminele burger in een misdaadorganisatie. Hij beriep zich op clandestien gemaakte bandopnamen waaruit zou blijken dat Valente er zelfs mee had ingestemd dat een burgerinfiltrant een miljoen gulden mocht houden toen hij voor de politie meewerkte aan de invoer van een partij van 5.000 kilo hasj.

Voorzitter Van Traa concludeerde vanmorgen dat uit de band niet blijkt dat van toestemming voor deze miljoenenverdiensten sprake was. Van der Putten weersprak dat met kracht.

Pagina 3: 'Valente was niet consistent'

Ook haalde Van der Putten twee rapporten aan die volgens hem bewijzen dat Valente in april van dit jaar tweemaal zijn expliciete instemming heeft gegeven met een burgerinfiltratie. Volgens hem blijkt hieruit dat het Amsterdamse OM een “meerstromenbeleid” voert bij haar beoordeling van onderzoeksmethoden. Hij zei dat hij ook in 1994 tweemaal een infiltratie heeft uitgevoerd met toestemming van het OM in de hoofdstad. “Infltratie was een structureel gebeuren in mijn politiekorps. Het gebeurde steeds met toestemming van het Amsterdamse OM. En nu hoor ik dat men het niet toestaat.”

Valente moest vanmorgen tegen de commissie bevestigen dat hij bij de onderzoeken van Van der Putten in april van dit jaar aanvankelijk heeft ingestemd met een burgerinfiltratie. Volgens de commissie bleek uit het eerdere verhoor van de Amsterdamse CID-officier van justitie dat hij zich ernstig tegen infiltratie verzet. Zo herinnerde vice-voorzitter De Graaf van de enquêtecommissie eraan dat Valente zelfs tegenstander bleek van het actief sturen door de politie van informanten, waarbij destijds het voorbeeld aan de orde kwam dat de politie een informant niet mag instrueren naar het Victoria-hotel te gaan omdat daar wellicht interessante informatie te halen zou zijn. Valente noemde dit toen het onaanvaardbaar “sturen” van de informant, hetgeen het gevaar van uitlokking met zich meebrengt.

Valente ontkende vanmorgen tegen de commissie dat hij zich in zijn verhoor van enkele weken geleden tegen infiltratie heeft uitgesproken. Hij verklaarde nu dat zijn verzet uitgaat tegen zogenoemde 'gesloten CID-trajecten' waarbij informatie over de opsporing wordt onthouden aan de rechter. De commissie maakte echter duidelijk dat er “duidelijke elementen van een gesloten CID-traject” in het onderzoek van Van der Putten zaten waarmee Valente aanvankelijk instemde. Zo bleek dat Valente toestemming had gegeven voor het het huren van een loods met crimineel geld. Valente weersprak dat niet maar hield eraan vast dat hij van plan was dit opsporingsmiddel aan de rechter voor te leggen.

De CID-chef uit Hilversum noemde het beleid van Valente vanmorgen “inconsistent”. Valente zei dat zijn standpunten “wel eens wankelen”. “Maar ik kom altijd op mijn pootjes terecht.”