Timmer voorspelt

Uiteindelijk draait het allemaal om de winst per aandeel. Maar daarnaast heeft een onderneming nog een scala aan methoden voorhanden om de koers van zijn aandelen op te krikken. De meest transparante is zonder meer het roepen in de media dat de markt het aandeel onderwaardeert. Recente voorbeelden zijn bestuursvoorzitter Hovers van Stork en Timmer van Philips.

Een verfijnder instrument is het sinds eind jaren tachtig in Nederland in zwang geraakte investor relations. Overgewaaid uit de Angelsaksische cultuur hebben veel aan de Amsterdamse beurs genoteerde ondernemingen nu een medewerker die de communicatie van de onderneming met investeerders coördineert.

In een notedop is het doel van investor relations kapitaalverschaffers van alle voor hen relevante informatie te voorzien. Idee daar achter is dat voor hen daarmee de relatieve onzekerheid afneemt. Als gevolg daarvan daalt hun risico en stellen ze een lagere rendementseis. Ofwel zijn ze bereid meer voor het aandeel van die onderneming te betalen. Dat is bij voorbeeld voordelig bij een emissie.

Deze week verscheen een boekje 'Investor relations verdisconteerd', dat is gebaseerd op een literatuur- en veldonderzoek van zes studenten van de Amsterdamse universiteit. Achter in het boekje staat een aantal 'praktische tips'. Zoals: bedenk dat het bij investor relations om het opbouwen van een vertrouwelijke relatie gaat en dat een beschaamd vertrouwen moeilijk te herstellen is.

Het opbouwen van zo'n vertrouwelijke relatie is geen sinecure. Toen topman Timmer van Philips begin oktober zijn verwondering uitsprak over de zijns inziens te lage koers van Philips noteerde het aandeel 75 gulden. Het elektronicafonds kelderde na presentatie, gisteren, van de cijfers over het derde kwartaal tot een koers vanmorgen onder de 60 gulden. Wie verleden maand op Timmer afging en Philips kocht komt nu van de koude kermis thuis. Timmer creëerde investor frustrations.

    • Hendrik Jan van Oostrum