Staking legt in heel België treinverkeer lam

BRUSSEL, 27 OKT. Een staking uit onrust over saneringsplannen heeft vandaag het treinverkeer in heel België lamgelegd. Alleen in Vlaanderen reed vanochtend een enkele lokale trein, in Wallonië en in Brussel werd de stakingsoproep van de socialistische bond van overheidspersoneel, ACOD, volledig opgevolgd.

De staking, die gisteravond om tien uur begon en die tot vanavond tien uur zal duren, is bedoeld als waarschuwingsprotest tegen plannen van de directie van de Belgische spoorwegen om ingrijpend te herstructureren. Juist vandaag komt de leiding van de NMBS opnieuw in Brussel bijeen om het beleid voor de komende tien jaar vast te stellen. De vakbonden vrezen een verlies van rond de 10.000 arbeidsplaatsen tegen het jaar 2005. Bovendien voorspellen zij dat de dienstverlening van de NMBS de komende jaren fors zal verminderen als gevolg van bezuinigingen op binnenlandse lijnen.

Tot de werkonderbreking heeft alleen de socialistische bond ACOD opgeroepen. De christelijke bond CVCC doet niet mee, maar de leiding van de bond heeft de leden vrij gelaten om zich aan te sluiten bij de acties. Sommige kaderleden binnen de CVCC vinden het uit tactisch oogpunt verstandiger om nog even te wachten met het uitroepen van stakingen en om niet nu al het kruit te verschieten.

In België bestaat al enige tijd onrust over de toekomst van de spoorwegen, die met forse verliezen hebben de kampen. De vrees van de vakbonden is dat toekomstige investeringen vooral zullen gaan naar de aanleg van internationale spoorwegverbindingen, zoals de hoge snelheidstrein (HST), waardoor er geen geld over is voor modernisering van het binnenlandse lijnennet. De leiding van de NMBS heeft een toekomstplan opgesteld, waarvan gedeelten de afgelopen maanden via de vakbonden naar buiten zijn gelekt. Daaruit blijkt dat NMBS nog maar zes spoorwegverbindingen als “zeer belangrijk” beschouwt. Veel lokale verbindingen worden in de toekomstplannen afgeschreven.

Om de financiële problemen bij de spoorwegen enigszins te verlichten heeft de Belgische minister Michel Dearden van vervoer al aangekondigd dat hij de opbrengst van de komende privatisering van Belgacom voor de NMBS wil gebruiken. Dat betekent dat het geld dus niet beschikbaar is voor terugdringing van de enorme schuldenlast van de Belgische overheid. “Als zo'n recyclage d' actifs plaats vindt, kunnen we weer vat krijgen op de problemen bij de NMBS”, aldus Dearden gisteren in een gesprek met De Standaard. De NMBS kampt met een schuldenberg van meer dan 100 miljard frank (5,5 miljard gulden) en wordt zonder ingrijpende maatregelen in haar voortbestaan bedreigd. Dearden zei ook dat Nederland moet opdraaien voor de extra kosten (van 16 à 17 miljard frank (rond de 900 miljoen gulden) indien de HST-lijn van Antwerpen naar Amsterdam naast de E 19 komt te liggen. Aan dat traject geeft Den Haag de voorkeur.