Raad van State: verbod coffeeshops in Hulst mag

HULST, 27 OKT. De gemeente Hulst in Zeeuws-Vlaanderen mag coffeeshops en cafés binnen deze gemeente verbieden softdrugs te verkopen.

Dit heeft de Raad van State vastgesteld. De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere grensgemeenten die ook last ondervinden van Belgische, Franse en Duitse drugstoeristen.

In zijn uitspraak legt de Raad van State de nadruk op de geografische ligging van de grensgemeente Hulst. Eerder besloot burgemeester A. Kessen van Hulst coffeeshops te sluiten, omdat deze vooral buitenlandse drugstoeristen aantrokken. De Raad van State vindt dit rechtmatig.

Burgemeester Kessen is zeer tevreden met de uitspraak. “De Raad van State heeft duidelijk gemaakt dat de overheid haar eigen gedoogbeleid voert, maar dat een burgemeester zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Die mag er dus langs fietsen.”

Eerder stelde de rechtbank van Middelburg de gemeente in het gelijk, maar theehuis Casablanca ging vervolgens in beroep bij de Raad van State en begon ook een bodemprocedure. Deze laatste procedure loopt nog, maar burgemeester Kessen verwacht dat de gemeente ook hier gelijk zal krijgen.

De weigering van de gemeente Hulst om verkoop van softdrugs in de gemeente toe te staan doorkruist het beleid voor de provincie Zeeland. Het is de bedoeling dat Zeeland één verkooppunt per 20.000 inwoners krijgt. Volgens de Middelburgse persofficier van justitie D. Veurink krijgt de nabijgelegen gemeente Terneuzen door de weigering van de gemeente Hulst alle drugstoeristen op haar bord.

Burgemeester Kessen van Hulst bestrijdt dit. “Wij helpen Terneuzen niet door hier pro forma een coffeeshop open te houden.” De burgemeester ziet meer in het afstaan van 'politie-uren' aan Terneuzen om zo de drugsproblematiek in te dammen. “Zeeuws-Vlaanderen krijgt 16 surveillanten extra. Wij claimen daar niemand van. Ze gaan allemaal naar Terneuzen.”

In andere grensgemeenten is de uitspraak van de Raad van State met instemming ontvangen. “Wij hebben hier al vijfendertig van de veertig koffieshops kunnen sluiten op grond van een horeca-overlastverordening. Maar wij juichen iedere nieuwe mogelijkheid toe om meer armslag te krijgen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Venlo.

In Kerkrade is het probleem van coffeeshops die vooral buitenlandse drugstoeristen aantrekken met behulp van een overlastverordening zo succesvol bestreden, dat er nog maar één van de zeven koffieshops open is, aldus beleidsambtenaar Vreuls. Kerkrade hanteert een uitsterfbeleid. “Het is ontzettend moeilijk een vergunning te krijgen en als je er toch een hebt, sluiten we de zaak bij het minste teken van overlast.”

Tot voor kort had de gemeente Venlo had ook een verordening die de mogelijkheid bood om tijdelijk het bezoek aan particuliere huizen drastisch te beperken als er aanwijzingen waren dat daar in drugs werd gehandeld. Die verordening is twee maanden geleden vernietigd door de Raad van State. De raad zag de bepaling als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.