Pas verschenen; vaarwel: Nina Vida Vaarwel, Saigon Vert. Hedi de Zanger

Uitg. Luitingh-Sijthoff, 300 blz., ƒ 34,90

Een Vietnamese vrouw bouwt aan een nieuwe toekomst in Little Saigon in Los Angeles, in het land dat haar verleden voor het grootste deel heeft uitgewist.