Paars vreest 'herzuiling' basisonderwijs

DEN HAAG, 27 OKT. Door een grotere financiële verantwoordelijkheid van scholen dreigt in het basisonderwijs de onderlinge samenwerking tussen katholieke, openbare en protestantse basis- en speciale scholen in de kiem te worden gesmoord.

Hiertegen waarschuwden gisteren de regeringsfracties PvdA, VVD en D66 bij een overleg in de Tweede Kamer over het project Weer Samen Naar School. Volgens de paarse fracties dreigen die “interzuilaire” verbanden te worden “opgeblazen” door “grootscheepse herzuiling”, aldus PvdA-woordvoerder De Cloe. Reden daarvoor is dat de clusters vanaf 1998 de bestemming van het geld bepalen terwijl dat nu nog rechtsstreeks naar het speciaal onderwijs gaat. Met name katholieke en protestants-christelijke schoolbesturen dreigen daarom de clusters op richting te willen herschikken.

Kern van Weer Samen Naar School is dat probleemkinderen door samenwerking tussen speciale en gewone scholen extra begeleiding op de basisschool krijgen, waardoor ze niet zo snel naar het duurdere speciaal onderwijs worden verwezen.

Op dit moment werken alle scholen voor speciaal- en basisonderwijs samen in ongeveer 290 clusters, vaak op grond van het criterium dat ze bij elkaar in de buurt staan. In zeven van de tien clusters betreft het scholen van verschillende levensbeschouwelijke richting.

Gesteund door de Kamerleden Rijpstra (VVD) en Lambrechts (D66) vindt De Cloe 'verzuilde' samenwerkingsverbanden ongewenst, omdat de kinderen in de praktijk verder zullen moeten reizen voor een speciale school. Vaak liggen scholen van eenzelfde richting niet bij elkaar in de buurt. Staatssecretaris Netelenbos deed de zorg van de Kamerleden af als “een verkeerde discussie”. Bovendien zei ze weinig te kunnen doen omdat ze met de onderwijsorganisaties heeft afgesproken dat ze het scholen vrijstaat zich aan te sluiten bij een cluster van hun keuze.

In grote lijnen kon de Kamer zich vinden in het akkoord dat de staatssecretaris in juni heeft bereikt met de onderwijsorganisaties dat Weer Samen Naar School nieuw leven in moet blazen. Wel vinden PvdA en vooral CDA dat Netelenbos te hard van stapel loopt met de afspraak dat in 2002 het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs moet zijn gehalveerd tot ongeveer 30.000 scholieren. Het CDA wijst deze 'halvering' af, zo zei CDA-woordvoerder Koekkoek gisteren.