Onderzoek notarissen

DEN HAAG, 27 OKT. De Koninklijke Notariële Broederschap gaat samen met het openbaar ministerie uitzoeken of het waar is dat twaalf notarissen betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten of zich schuldig hebben gemaakt aan verwijtbaar gedrag. Als het waar is, zullen zij onmiddellijk voor de rechter worden gedaagd. De Orde van Advocaten is al bezig met een onderzoek naar 25 advocaten.

De 37 advocaten en notarissen staan op een 'zwarte lijst' van prof. H. van der Bunt, hoofd van het WODC, het wetenschappelijk onderzoekscentrum van het ministerie van justitie. Volgens Van de Bunt zijn deze mensen “verwijtbaar betrokken” bij criminele activiteiten van hun cliënten. Hij meldde zijn bevindingen aan de parlementaire enquêtecommissie.

Volgens de woordvoerders van de Broederschap wordt het notariaat ernstige schade toegebracht door deze beschuldigingen. Daarom moet onmiddellijk actie worden ondernomen om die gevallen te onderzoeken. Als betrokkenheid wordt bewezen zullen er snel maatregelen tegen de notarissen volgen. Dan zal de tuchtrechter dan wel de strafrechter worden ingeschakeld, aldus de woordvoerders.

De juristen Mul en Schaap zeiden donderdag in het tijdschrift voor de rechterlijke macht dat er voor notarissen en advocaten een wettelijke meldingsplicht moet komen. (ANP)