Nuis reageert positief

DEN HAAG, 27 OKT. De regeringsfracties D66 en PvdA willen 120 miljoen gulden uit de omroepreserve aan de publieke omroepen geven voor de produktie van programma's. Dit bleek gisteren in een Kamerdebat over het mediabeleid van staatssecretaris Nuis.

De staatssecretaris heeft positief gereageerd op het voorstel. “De concurrentie met de commerciële omroepen geeft grote problemen. Alle hens moeten aan dek”, aldus Nuis in de Kamer. Volgens Nuis moeten de publieke omroepen investeren in onderscheidende programmering. Hij citeerde het Kamerlid Van Zuylen (PvdA): “Het is beter nu de dijken te verzwaren, dan straks een rampenfonds te moeten instellen”.

Volgens Van Zuylen moeten de omroepen het geld uit de omroepreserve besteden aan vier categorieën programma's: jeugd, drama, informatie en documentaires. De omroepreserve staat op de begroting van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en bedraagt nu in totaal 550 miljoen.

Kamerlid Van Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD) is fel tegen een extra financiële bijdrage aan de publieke omroep. Zij vindt het “een fout signaal” om geld te geven aan een organisatie die het onderling maar niet eens kan worden. Dat de publieke omroep marktaandeel verliest is volgens haar geen kwestie van geldtekort maar van verkeerd beleid. “Er zijn voldoende middelen om goede programma's te maken.”

Staatssecretaris Nuis (media) zei gisteren verder dat hij de machtspositie van kabelexploitanten wil aanpakken. De schaarste op de kabel noemde hij “een klemmend probleem” en hij garandeerde dat hij misbruik zal tegengaan. Het ministerie van economische zaken onderzoekt op dit moment of de Wet economische mededinging voldoet om een eerlijke concurrentie op de kabel te regelen. Is dit niet het geval - de uitslag van het onderzoek wordt binnen tien dagen verwacht - dan zal Nuis “een noodverband aanleggen” en met regelgeving komen. Bij conflicten zal dan in eerst instantie het Commissariaat van de Media als 'scheidsrechter' moeten optreden.

Ook lichtte staatssecretaris Nuis gisteren zijn voorstel toe om op korte termijn een centrale directie voor de publieke omroep te vormen. Zo'n centrale leiding wordt verantwoordelijk voor de programmering van de drie netten en wordt benoemd door een raad van toezicht. De raad van toezicht is afkomstig uit het huidige NOS-bestuur van de publieke omroepen. Zij kan de begroting goed- of afkeuren, maar heeft verder geen inspraak in de programmering. “Om de strijd met de commercie aan te kunnen moeten we een publieke omroep hebben die de gezamenlijke identiteit laat domineren. Nu ligt het zwaartepunt nog te veel bij de verscheidenheid”, aldus Nuis.