Mens en bedrijf

C.K. Buis wordt met ingang van 1 november voorzitter van de directie Informatie Technologie Centrum (ITC) van de ING Groep en lid van de directieraad van de ING Groep. Hij was algemeen directeur van PTT Telecom Haarlem.